KLIMAT MILJÖ NATUR
NEWSVOICE på “XVITTER”Dimma. Foto: Matthew Henry. Licens: Burst.com

Tege Tornvall: Regeringen vilse i klimatdimman

KLIMAT MILJÖ NATURKLIMATDEBATT. För att centralt styra sin politik i klimatfrågan har regeringen skapat ett särskilt ”klimatkollegium”. Det skall styra regeringens politik för att ”nå klimatmålen”. Kollegiet