David Wilcock

Är det bara jorden som hettas upp?

VETENSKAPFlera undersökningar visar att jorden inte är den enda planeten i solystemet som hettas upp och "vibrerar" snabbare utan att alla planeter i solsystemet inkluderat