kinesisk medicinKinesisk medicin och scenkonstens helande kraft

KULTURScenkonstens historia är lika gammal som människans historia. Scenkonstens uttrycksformer, att sjunga, dansa, måla, spela musikinstrument och komponera, är en integrerad del av det mänskliga