Osher Centrum


Larm till försvar för humanism och kunskap

KULTUR[caption id="attachment_100226" align="alignnone" width="696"] Frederik de Klerk och Nelson Mandela på World Economic Forum i Davos 1992. Copyright World Economic Forum. Licens: CC BY-SA 2.0[/caption]
Osher Centrum

Anmälan till KI:s internrevision angående Osher Centrum

OSHER CENTRUM[dnr 7410/2011-010, handläggare: Bo Myrup, KI:s internrevision] Anmälan till KI:s internrevision Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Ledningskansliet, Internrevision Nobelsväg 5 171 77 Stockholm Att: Åke Boström, KI:s internrevision


Osher Centrum

OmVård: Osher Centrum, Vetenskap och alternativmedicin

OSHER CENTRUMOmVårds-bloggen som jämför svensk vård skriver: Igår uppmärksammades jag på den alternativmedicinska besvikelsen på Martin Ingvar och Osher Centrum vid Karolinska Institutet. Dagens Homeopati ifrågasätter att Barbro