svt


Vetapedia.se

Ny post på Vetapedia.se: Public service

utkastPublic service syftar normalt på radio och TV i allmänhetens tjänst. Public service-medier skapar ett programutbud genom att företag har avtal med staten rörande kanalernas innehåll. ProgramverksamhetenNEWSVOICE på “XVITTER”


Att läsa för barn

utkastSVT påstod att Föräldrar läser allt mindre för barnen. Sedan kom Novus med en undersökning som visade att det inte alls var på det sättet.
MER FRÅN NEWSVOICE PÅ “XWITTER”