5 KOMMENTARER

 1. Det är bra att man äntligen har börjat tala om löner. Men när man talar om låga ingångslöner, satsning på okvalificerade låglönejobb, så börjar man som vanligt i fel ände. Logiskt sett borde man ju börja med att sänka de höga lönerna. Men orsaken till att logiskt tänkande är svårt beror på att det förutsätter en moral samt en intellektuell förmåga som den gängse människan ännu inte besitter, utan det kan bara den människa göra som har en högintellektuell utvecklingsnivå och hen är i allmänhet ingen maktmänniska. Detta är orsaken till att man ännu inte inser vad som är den självklara första åtgärden; nämligen att sänka arbetstiden! Därmed skulle man dela på jobben, oavsett om de är okvalificerade eller ej – och lösa en mängd andra samhällsproblem. I framtiden kommer det också att bli så, men först måste människan ha fått ett mer utvecklat logiskt och moraliskt tänkande.

 2. Grundproblemet är att man värderar arbetstid, produkter utifrån en maktaspekt.
  Ingen kan värdesätta något utifrån en objektiv ståndpunkt. Alltså blir allt subjektiv vilket är helt förkastligt och grunden till dagens samhällsproblem.
  Man måste gå ett steg längre – tillerkänna alla rätt till överlevnad utan motprestation och att allt är fritt. Inget värderas, således inga löner etc.
  Först då kan vi nå demokrati och jämställdhet.
  ENHET – tänk om!!

 3. Pelle. När inget värderas kommer ingen att producera något, och maten och elen uteblir.
  Hur föreställer du dig att någon kan motiveras att jobba om alternativet är att gå till ett kontor för utbetalningar och få pengar i handen?
  Inget bra scenario. Ett annat ord för det du talar om är helikopterpengar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here