Har Sverige en recession på halsen och vad betyder det för vår migrationspolitik?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 2 augusti 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

OPINION. I tidigare inslag har diskussionen handlat om den varning Sverige fått av EU-kommissionens prognos om inflationen och den svaga ekonomiska tillväxten framöver. Vi följer den globala ekonomins utveckling och USA:s tilltagande problem spiller ju över på EU som nu kan se fram emot en mycket dyster situation de närmaste åren.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik

Trots att SCB i sin mest färska rapport (månaden maj) indikerar lägre ökningar av BNP än tidigare så försöker SR springa regeringens ärenden genom att rapportera att Sveriges ekonomiska tillväxt landar över 4 % på årsbasis (maj till maj räknat). MSM sprider en bild att allt är bra i Sverige. Det är ju gudbevars val i september.

BNP-ökningar i löpande pris vid hög inflation kan alltså se bra ut men nu skulle de i volym (inflationsjusterade) vara intressantare att följa. Sedan har vi årliga befolkningsökningar på ca 1 procent av invandring av mycket lågproduktiva personer som får full tillgång till vår välfärd från dag ett.

Klart som korvspad att det behövs mer pengar, som statsminister Magdalena Andersson käckt smilande konstaterar i en 20 sekunder lång valvideo på sociala medier. Vi har från tittare/läsare fått frågan om vad som händer rent konkret om vi får en negativ tillväxt framöver. Svaret från regeringen är i vanlig socialdemokratisk ordning rop på mer skattepengar, vi kan därför högst sannolikt se fram emot ytterligare skattehöjningar.

Vänsterns ambitioner att bygga en kommunistisk utopi av goda människor som är lojala mot eliterna i Sverige och globalt är redan långt kommen och fortsätter obevekligt. Svensken är och förblir diktaturens kreatur.

Hur kan vi reducera pull-faktorerna från MENA länderna?

Även detta spörsmål har berörts i tidigare program och artiklar, men då det kommit in frågor på vad som skiljer drivkrafterna åt mellan de olika MENA-länderna så ger sig Hans Jensevik på att försöka förklara varför den svenska och europeiska biståndslinjen enbart leder till ökad korruption och ett bevarande av ländernas kulturella traditioner som låser in dessa länders befolkning i ett evigt och villkorslöst biståndsberoende.

Befolkningsutvecklingens betydelse

Vi hittar förklaringarna kring produktivitetens betydelse på jordbruksområdet för utvecklingen i Afrika. Anarkin som alltid följer i spåren av inbördeskrig i klankulturer och religiösa motsättningarna visar på det totala misslyckande som svensk biståndspolitik inneburit. Ett tidigare bördigt land som tex Zimbabwe får sin odlingsbara jord nedtrampad på grund av fixeringen vid boskapsskötsel.

Hans Jensevik förklarar kaoset med att det saknas många basala förutsättningar för att kunna etablera en stat med på papperet bra förutsättningar till en fungerande jordbruksstat.

Den huvudsakliga anledningen stavas klansamhällets fullständiga dominans. Något som i sin tur finner sin förklaring i kulturella traditioner, bland annat en frånvaro av att kunna äga mark och tillgångar som är så viktigt för ett industrialiserat högproduktivt jordbruk.

Först måste alltså MENA-länderna själva reglera äganderätten så att alla med vilja och ambition att odla jorden får tillfälle att förvärva en bit land för att öka möjligheterna till egen försörjning och även bedriva handel med producerade överskott.

Kan Sverige via affärsmässiga avtal ta upp konkurrensen med Kina för att få Afrika på fötter borde vara en fråga som snart dyker upp i diskussionen.

Sverige skulle genom sådana åtgärder kunna befria sig från sitt beroende av Ryssland och Ukraina då vi alla ser hur livsmedelstillgången i form av bland annat spannmål under kriget dramatiskt ökar krisen i vår del av försörjningskedjan, allt inom ramen för EU:s befängda jordbrukspolitik med en massa skattesubventioner till bland annat franska bönder.

Vad skiljer migranter från Mellanöstern från migranter från Afrika?

Merparten av alla migranter som landar i Sverige har på ett eller annat sätt har islam som gemensamt problem. Muslimska migranter överlag, mestadels unga män i vapenför ålder, söker sig till Sverige av huvudsakligen två skäl. Vår välfärd och våra kvinnor – för att inte säga delmängden av våra många naiva kvinnor.

Migranter från den arabiska halvön saknar delvis naturliga förutsättningar att odla sin jord, de sitter mestadels på naturtillgångar såsom tex oljefyndigheter.

Först och främst gäller att unga män som i länder, där månggifte tillämpas och där jobbmöjligheterna nästan inte finns, så söker de lyckan i västvärlden för att få den ekonomiska basen att bilda familj, helst med kvinnor från hemlandet.

Viktigt är också att av religiösa skäl sprida sin tro, islam, till nya länder och där ta makten och införa sin kultur. Migranter från Mellanöstern följer ofta Koranens bokstav i större utsträckning än de vilka kommer från Afrika, dessa är ibland till och med kristna.

Är islam en religion, en statslära eller en ideologi?

Det finns anledning att beröra den frågan då tabufaktorn i Sverige är hög då det gäller att diskutera denna aspekt öppet. De som tar upp detta löper hela tiden risken att bli stigmatiserade och anmälda för hets mot folkgrupp.

Vi som väljer att ta upp denna fråga i videon gör det därför att allt annat vore en eftergift mot sådana som tex Näthatsgranskaren och andra av skattemedel finansierade åsiktspoliser. Vi väljer att göra det med ett exempel som torde få de flesta riksdagsmän att känna stor skam.

Att tex prata om hur många militanta islamister det finns i Sverige verkar vara en ynnest förbehållen Johan Westerholm att dryfta, en välkänd sosse och islamkritiker som tagit bladet från munnen. Han skriver dagligen på sin blogg ”Ledarsidorna” på sociala medier. Börja dagen med honom!

Vi har båda beslutat att i den sanna åsikts och yttrandefrihetslagstiftningens namn ändå våga diskutera den så tabubelagda islamisering vi alla ser växa fram i Sverige.
Det som är svårast att vara tyst om är den grova rasism, mot den svenska ursprungsbefolkningen, som förekommer från många migranter med islam som officiell religion.

Något som enligt vårt förmenande gjort ursprungssvenskar till en andra klassens medborgare i sitt eget land, främst svenska kvinnor skulle vi vilja understryka. Den svenska våldtäktstatistiken i internationella jämförelser, som publiceras i utländska tidningar – men inte svenska – är inte uppbygglig.

Varför finner sig svensken i detta politikerstyrda åsikts och yttrandefrihetsförtryck?

Det är inte bara detta beslut i riksdagen om hets mot folkgrupp som gjort den svenska urbefolkningen till andra klassens invånare i sitt eget land.

Listan på liknande beslut där riksdagen i överdriven välvilja för invandrarna har denna grund för sitt beslutsfattande kan göras lång.

Vi lämnar frågan öppen till våra läsare och tittare. Titta gärna på denna video nedan och debattera frågan i kommentarsfältet.

Vi måste med gemensamma krafter befria oss från den åsikts- och yttrandefrihetsdiktatur som nu råder i det socialistiska kalifatet Sverige.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik

Video

https://www.youtube.com/watch?v=9Fj4KPX3C60

Relaterade artiklar

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq