höghastighetståg

Höghastighetståg för klimatets skull – Elbilar och elvägar är inga klimaträddare

Höghastighetståg - Att bygga höghastighetsjärnväg är inte nämnvärt dyrare än att bygga vanlig järnväg men ger mycket högre trafikintäkter.

Järnvägen – Frågan om Sverige får höghastighetståg ännu oklar

DEBATT. Den infrastrukturplan regeringen tog har den vanliga inriktningen att splittras på många småsträckor och lägga investeringarna sent i långtidsplanen 2018-2029. Det blir dyrare...

Ökat distansarbete bättre än 450 miljarder till snabbtåg

Sverige bör inte lägga 450 miljarder kr på att bygga upp höghastighetsbanor med snabbtåg när det det kan lösas med billigt distansarbete.

Tege Tornvall: Regeringen vilse i klimatdimman

KLIMATDEBATT. För att centralt styra sin politik i klimatfrågan har regeringen skapat ett särskilt ”klimatkollegium”. Det skall styra regeringens politik för att ”nå klimatmålen”....

Naomi Klein hoppas på effekten av Greta

RECENSION. Greta Thunberg manar oss att handla som om jorden står i lågor. Därifrån och från förra årets bränder har Naomi Klein hämtat titeln...

Islamifiering spelar en central roll för hyperkapitalisternas Europa

DEBATT. I denna mycket starka debattartikel pekar Harriet Larsson på det sociala och demografiska kaos som politiker och andra makthavare skapat i ett rotlöst...

Kategori 5-orkanen Maria demolerar Karibien efter Irma

Puerto Ricos guvernör säger att det fortfarande finns tid för öborna att söka skydd innan orkanen Maria träffar land.

Bygg höghastighetsbanor snarast – Ju snabbare tåg desto fler omlopp kan de göra

DEBATT. Nu är Alliansen och de rödgröna ense om att vi skall bygga höghastighetsbanor i Sverige. Men man skjuter det för långt fram i...