osher

Osher Centrum på Karolinska – Miljonrullning till ingen nytta – En summering

Macchiarini affären på Karolinska har nu lett till att en tremannagrupp fått i uppdrag att utreda händelseförloppet som ledde fram till den omskrivna katastrofen...

KI:s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning

Karolinska institutet har nu tvingats till omprövning av beslutet om internutredning av egna missförhållanden i samband med  forskningsfusk, men det finns fler...

Nya poster på Vetapedia.se: Asklepios, Kolloidalt silver, Healing, Integrativ medicin, Osher Centrum

Se dessa nya poster som postats på Vetapedia.se senaste tiden. Filmaren och debattören Börje Peratt har hjälpt till med flera av dessa. Posterna är: Asklepios, ...

Karolinska (KI) ger Barbro Osher hederstiteln professor för insatser inom integrativ medicin

KI som gav Barbro Osher titeln hedersdoktor fick i augusti 2014 även hederstiteln "Professors namn" efter beslut av regeringen. Hederstiteln belönar henne för hennes...

Oshercentrum – miljonrullning till ingen nytta – Ett försök till slutsummering

Vi har under flera a?r fo?ljt Oshercentrets utveckling ha?r i 2000-Talets Vetenskap. Det har inte varit la?tt eftersom de ansvariga inte varit sa?r- skilt...

NewsVoice var på Osher Centrum – Diskussion om centrets verksamhet – Frågorna ställs igen

Undertecknad har per den 24 oktober 2013 lagt ned utredningen om Osher Centrum, men under våren 2013 startades en annan utredning utförd...

Osher Centrum Leaks – Utredning läggs ner – KS/KI handlar om lönsamma sjukdomar

Efter att ha rådfrågat en jurist om hur avslaget från Förvaltningsrätten kan överklagas blev bedömningen att det inte går att komma längre. Så här...

Osher Centrum – Anstånd har begärts gällande Förvaltningsrättens avslag

Förvaltningsrättens avslag 30 sep 2013 Ladda ner hela domslutet som PDF  

Vad händer med Osher Centrum-studien? En ”kafkaesque” historia

Många undrar vad som egentligen hänt med NewsVoice granskning av Osher Centrum, en studie som visat att pengarna inte använts enligt kontraktet...

Osher Centrum – Är placebo nyckeln till läkemedelsbolagens framgång?

Om vi lär oss att förstå placeboeffektens mekanismer kan vi bättre utforma vården. Det var ett övergripande budskap på seminariet som nyligen hölls till filantropen...

Osher Centrum – Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm 2 maj 2013

Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm Datum: 2013-05-02 Torbjörn Sassersson (19650508-xxxx) Undersökande journalist Typografvägen 4, 126 53 Hägersten E-post: Tel: 08-xx xx xx, 070-728 00 20 Karolinska...

Bengt Norrving och Karin Jakobsson trotsar offentliga krav på svar om Osher Centrum

Universitetsdirektör på Karolinska Institutet Bengt Norrving, nu i duo med chefsjurist Karin Jakobsson, fortsätter att trotsa NewsVoice och allmänhetens krav...

Osher Centrum Leaks – Bengt Norrvings beslut överklagas till Förvaltningsrätten

Idag skickades en överklagan till KI efter instruktioner från bla Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagan uppmanar Förvaltningsrätten att pröva om KI:s universitetsdirektör Bengt Norrvings beslut, att...

Universitetsdirektör Bengt Norrving testar långbänk – KI vill inte besvara fler Osher Centrum-frågor

Osher Centrum-granskningen har kommit in i en fjärde fas. Vi kan kalla den: KI-vägrar-svara-på-frågor-fasen. KI sluter sig samman och testar sedan en tid en...

Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta

NewsVoice utredning av Osher Centrums ekonomi fortsätter genom att nya frågor ställts till KI, men nu är det stopp och "Osherskylten" är borta. Inga...