2012Gerald Celente’s Predictions for 2012

VÄRLDENNär trendanalytikern Gerald Celente skådar in i 2012 ställer han prognosen att upproren runt om i världen mot den kapitalistiska eliten kommer att intensifieras. Han
Carlos Barrios Mayan elder

What the Mayan Elders are Saying About 2012

KULTURThe date specified in the calendar Winter Solstice in the year 2012 does not mark the end of the world according to Mayan elders, but the world will change dramatically and it has begun they say.