IslamSufidansare - Foto: ThePhotoStrand, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Sufism inom Islam motverkar extremism

KULTURI Syrien riktade IS tidigt in sig på sufismen. Ofta vid en invasion angrips först de skikt i samhället som har en moralisk sammanlänkande roll.