narkolepsi

Narkolepsi eller Nickarsjukan Uganda - Dumpar från DN och UN News Centre

4000 zombiebarn i Uganda = Narkolepsi pga vaccin?

VÅRDINDUSTRIN[caption id="attachment_18200" align="alignnone" width="693"] Narkolepsi eller Nickarsjukan Uganda - Dumpar från DN och UN News Centre[/caption] VACCIN. I mars 2012 skrev DN artikeln: “Flera tusen


Margareta Blennow vill stoppa kritisk information om vaccin

VÅRDINDUSTRINMargareta Blennow en barnhälsovårdsöverläkare från Södersjukhuset uttrycker i ett starkt känsloutbrott sin förfäran över att antivaccinationsrörelsen är växande och att intresset att vaccinera sig i Sverige avklingar. Det rapporterar doktor Ann-Charlotte Stewart från Dagens Medicins seminarium, ”En ny vaccinationslag – konsekvenser och utmaningar” som hölls i april 2012.


Neurosedyn- och narkolepsiskandalen. Montage: NewsVoice

Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen – Newsmill

NEWSMILL: ARKIV 2008-2013Ungefär lika många har drabbades av narkolepsi i Sverige 2009 som drabbades av somatiska skador pga neurosedyn under 1960-talet i Sverige. Båda dessa grupper lever med mycket grava handikapp och båda skandalerna har initialt förnekats av ansvariga myndigheter för att: "inte skapa oro".