NewsVoice


Samtal med … Möt spännande människor

utkastSamtal med ... möter i intervjuliknande samtal personer som har följt sin inre röst, sin nyfikenhet att kompromisslöst upptäcka världen och att pröva sina gåvor

Psykopati och det fria valet. Avsnitt 1

utkast1999 skrev jag en artikelserie om psykopati. Det var innan internets explosion. Idag är denna hitintills opublicerade artikelserie mer aktuell än någonsin.  Jag väljer nu