salt
INTERNATIONELLA NYHETER

MER I NEWSVOICEHavssaltet är livsviktigt i mat och dryck

HÄLSAUndertecknad har informerats om att saltet, eller mer korrekt havssaltet, är mycket viktigt för de kroppsliga funktionerna.  Själv dricker jag kranvatten lättsaltat med havssalt för