Ulla Gabay

Ulla Gabay

Gabay: Glyfosat och viruspromotor i GE-maten

HÄLSAMot bakgrund av 795 miljoner kroniskt undernärda människor på jorden, menar etikforskaren Payam Moula att det är ”en moralisk skyldighet att odla genmodifierad mat”. Samtidigt


Ulla Gabay: Sjukvården ligger på intensiven

VÅRDINDUSTRINDen allmänna vården är allvarligt sjuk. Men det är inte bara tuffa budgetar, överförskrivning av läkemedel, resistenta bakterier, nya virus och personalresurser som är problemet.