NewsVoice grävande journalistik påverkar Regeringen

publicerad 30 mars 2021
- av Jan Norberg
Livsfarlig ledning. Foto och licens: Mostphotos.com

GRANSKNING. Jan Norberg har i en artikelserie i höstas granskat hur den svenska ledningens exklusiva utnämningsmakt fungerar, hur det i detalj går till när man tillsätter domare och myndighetschefer. Norberg fann att Regeringen på ett sofistikerat sätt utestänger insyn för utomstående att granska processen för dessa tillsättningar.

Text: Jan Norberg

När vi försökte syna korten vid tillsättningen av ny Generaldirektör för Läkemedelsverket krävdes det många och ihärdiga påpekanden mot Regeringskansliet för att de ens skulle bry sig om vad en sketen liten representant för ett fritt media tyckte. När det så småningom började gå upp för Regeringen (läs Lena Hallengren & Co) att deras korrupta förfarande vid denna tillsättning skulle kunna vara upptakten på ännu en skandal så trotsade man ändå vår kritik och utsåg den man i förväg redan hade utsett till ny GD. Återigen visar det på den svenska tondövheten och sossarnas bristande demokratiuppfattning.

Den GD som långt i förväg lovats jobbet tillsattes, men efter påpekanden, bara som en temporär GD, en sk tjänsteförrättande dito. Granskningen hade ändå lyckats störa Regeringskansliet så pass att man efter ett par månader ändrade sig och utsåg en annan person som mer motsvarade kraven man kan ställa på en GD för just Läkemedelsverket.

 

Vad säger då detta förfarande om den korrupta regering vi har?

Sverige har en totalt stängd, fullständigt mörkad och helt ogenomtränglig process vid sina tillsättningar av myndighetschefer och domare inom domstolsväsendet. Dessutom skyddad av en lagstiftning som vid en närmare granskning inte är legal, den är nämligen inte beslutat av riksdagen med mellankommande val, något som krävs i detta fall.

Regeringen belönade på sitt sedvanligt korrupta sätt den utredare man hade tubbat till att skapa denna lagstiftning för regeringens utnämningsmakt.

Thomas Rolén utsågs i höstas till ny Generaldirektör för Domstolsverket (sic!).

Hela det svenska rättssystemet är riggat för att vara lojala med Regeringen, och det lever domstolarnas alla domare verkligen upp till i sina vardagliga sysslor.

När vi beskriver hur det faktiskt kan gå till i Sverige, så inställer sig frågan om vi lever i ett socialistiskt banankungadöme eller om vi lever i en demokrati?

Svensk dubbelmoral

Det som är mest upprörande är den dubbelmoral som svenska politiker, liksom många av de andra ländernas politiker, tillämpar då de kritiserar Polen.

Politiker i alla länder vill gärna att domstolsväsendet i sin tillämpning skall följa de politiska riktlinjer som respektive regering dragit upp. Detta samtidigt som länderna har skrivit in i sina respektive lagar att EU-rätten överträffar den egna lagstiftningen.

EU:s socialister och liberaler, där Sverige går i spetsen, är ute i ogjort väder när de kritiserar Polens och Ungerns utnämningsmakt.

Europaportalen: Parlamentet ställer ultimatum till kommissionen om rättsstatsmekanism

I höstas enades förhandlare för EU-parlamentet och medlemsländerna om en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa EU-pengar till länder som man anser bryter mot rättsstatens principer om bland annat ett oberoende domstolsväsende.

Samtliga socialister och liberaler i EU, inklusive de svenska, återkommer ständigt till sin kritik hur illa den Polska regeringens utnämningsmakt fungerar då det gäller det polska domstolsväsendet. Man försöker överträffa varandra i sina utfall mot Polen och kräver EU-domstolens omedelbara ingripande mot Polen.

Det skall därför bli mycket intressant att följa EU-parlamentets ihärdiga kritik av Polen, ännu så länge har ju EU:s justitie kommissionär Didier Reynders stått emot vargarna vilka vill straffa Polen men även Ungern.

Sveriges domstolsväsende verkar vara mycket mer korrupt än det polska

Granskar man den polska lagstiftningen och jämför den med den svenska så inser man snabbt att Sverige är ute i ogjort väder med sin kritik av Polen.

Sveriges roll i jakten på Polen och Ungern då det gäller deras oberoende domstolsväsende är ett hyckleri som saknar motstycke.

Rättsrötan i det svenska domstolssystemet

Om vi tar de svenska domstolarna så är godtycket upphöjt till norm, det nästintill unikt att en svensk domstol vågar begära ett s.k. förhandsbesked från EU-domstolen.

Om man gör det så blir man också därmed tvingade att följa denna domstols utslag vid den egna rättstillämpningen.

Europaportalen: Ledande politiker om att Polen ignorerar EU-domstolen: Något har gått sönder

Det är något man passar sig väldigt noga för, att inte kunna vara lojala med den inhemska PK-tillämpningen reducerar möjligheterna för svenska domstolar att springa den egna regeringens ärenden. Vi talar om en synnerligen djup rättsröta inom det svenska domstolsväsendet.

Åklagarväsendet är därvidlag inte ett dugg bättre, behöver vi påminna om det nu aktuella fallet med Göran Lambertz där åklagaren lade ned på grund av att Lamberts visade sin makt genom att offentliggöra sig själv och därmed förhindra åklagaren att göra sitt jobb. Kallas för grov korruption i andra länder.

EU ägnar sig åt utpressning mot Polen

Våra efterforskningar har varit svåra att fullt ut få verifierade men allt talar för att Polen i slutändan kommer att vika ned sig då EU:s alla socialister och liberaler annars kommer att straffa Polen då pengarna från EU:s ”stöldpaket” skall fördelas.

8000 miljarder är mycket pengar och villkorar EU Polens del av dessa pengar med krav på att gå socialister och liberaler till mötes så är nog utgången av detta drama att Polen till slut faller undan och accepterar dessa grovt politiskt korrekta påtryckningar.

Tragiskt då en bedövande majoritet av EU:s länder redan praktiserar vad Polen också vill kunna göra för egen del.

Varför Polen vill kunna göra vad alla andra redan gör beror ju på att polska domare tidigare suttit på livstid, och då de blev tillsatta under kommunisttiden med möjlighet att själva utse sina efterträdare så är det ju så klart att en konservativ polsk regering vill ha bort en kommunistisk tillämpning av lagarna i Polen. När den konservativa regeringen i Polen vill göra upp med sitt kommunistiska förflutna då blir EU:s socialister och liberaler vansinniga.

Utvecklingen i EU är inne på samma spår som i USA. Där anträder man nu, med Sleepy Joe och det ”demokratiska” partiet i spetsen, en resa mot pk-ism och socialistisk diktatur.

Man ger sig därför först på konstitutionen, lagstiftningen och utnämningsmakten för Supreme Court för att försäkra sig om att inte kunna förlora nästa s.k. mellanårsval 2022, så det är därför bråttom i USA.

Den svenska socialistiska PK-regeringen vill ju också vara försäkrade om total lojalitet inom domstolsväsendet, även om oturen skulle vara framme och man tappar regeringsmakten vid nästa val 2022.

Det är svårt och se dessa proselyter inom svenskt rättsväsende plötsligt byta fot och vara lojala mot en ny konservativ och nationellt inriktad regering, särskilt när svenskt rättsväsende under så lång tid visat sin obrottsliga lojalitet mot pk och sossedoktrinen. Så vad skiljer egentligen Sverige åt jämfört med Polen? Detta är svenskt rättsväsende av idag.

Text: Jan Norberg