NewsVoice grävande journalistik påverkar Regeringen

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 30 mars 2021
- Jan Norberg
Livsfarlig ledning. Foto och licens: Mostphotos.com

GRANSKNING. Jan Norberg har i en artikelserie i höstas granskat hur den svenska ledningens exklusiva utnämningsmakt fungerar, hur det i detalj går till när man tillsätter domare och myndighetschefer. Norberg fann att Regeringen på ett sofistikerat sätt utestänger insyn för utomstående att granska processen för dessa tillsättningar.

Text: Jan Norberg

När vi försökte syna korten vid tillsättningen av ny Generaldirektör för Läkemedelsverket krävdes det många och ihärdiga påpekanden mot Regeringskansliet för att de ens skulle bry sig om vad en sketen liten representant för ett fritt media tyckte. När det så småningom började gå upp för Regeringen (läs Lena Hallengren & Co) att deras korrupta förfarande vid denna tillsättning skulle kunna vara upptakten på ännu en skandal så trotsade man ändå vår kritik och utsåg den man i förväg redan hade utsett till ny GD. Återigen visar det på den svenska tondövheten och sossarnas bristande demokratiuppfattning.

Den GD som långt i förväg lovats jobbet tillsattes, men efter påpekanden, bara som en temporär GD, en sk tjänsteförrättande dito. Granskningen hade ändå lyckats störa Regeringskansliet så pass att man efter ett par månader ändrade sig och utsåg en annan person som mer motsvarade kraven man kan ställa på en GD för just Läkemedelsverket.

 

Vad säger då detta förfarande om den korrupta regering vi har?

Sverige har en totalt stängd, fullständigt mörkad och helt ogenomtränglig process vid sina tillsättningar av myndighetschefer och domare inom domstolsväsendet. Dessutom skyddad av en lagstiftning som vid en närmare granskning inte är legal, den är nämligen inte beslutat av riksdagen med mellankommande val, något som krävs i detta fall.

ArcanumSkolan 2024

Regeringen belönade på sitt sedvanligt korrupta sätt den utredare man hade tubbat till att skapa denna lagstiftning för regeringens utnämningsmakt.

Thomas Rolén utsågs i höstas till ny Generaldirektör för Domstolsverket (sic!).

Hela det svenska rättssystemet är riggat för att vara lojala med Regeringen, och det lever domstolarnas alla domare verkligen upp till i sina vardagliga sysslor.

När vi beskriver hur det faktiskt kan gå till i Sverige, så inställer sig frågan om vi lever i ett socialistiskt banankungadöme eller om vi lever i en demokrati?

Svensk dubbelmoral

Det som är mest upprörande är den dubbelmoral som svenska politiker, liksom många av de andra ländernas politiker, tillämpar då de kritiserar Polen.

Politiker i alla länder vill gärna att domstolsväsendet i sin tillämpning skall följa de politiska riktlinjer som respektive regering dragit upp. Detta samtidigt som länderna har skrivit in i sina respektive lagar att EU-rätten överträffar den egna lagstiftningen.

EU:s socialister och liberaler, där Sverige går i spetsen, är ute i ogjort väder när de kritiserar Polens och Ungerns utnämningsmakt.

Europaportalen: Parlamentet ställer ultimatum till kommissionen om rättsstatsmekanism

I höstas enades förhandlare för EU-parlamentet och medlemsländerna om en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa EU-pengar till länder som man anser bryter mot rättsstatens principer om bland annat ett oberoende domstolsväsende.

Samtliga socialister och liberaler i EU, inklusive de svenska, återkommer ständigt till sin kritik hur illa den Polska regeringens utnämningsmakt fungerar då det gäller det polska domstolsväsendet. Man försöker överträffa varandra i sina utfall mot Polen och kräver EU-domstolens omedelbara ingripande mot Polen.

Det skall därför bli mycket intressant att följa EU-parlamentets ihärdiga kritik av Polen, ännu så länge har ju EU:s justitie kommissionär Didier Reynders stått emot vargarna vilka vill straffa Polen men även Ungern.

Sveriges domstolsväsende verkar vara mycket mer korrupt än det polska

Granskar man den polska lagstiftningen och jämför den med den svenska så inser man snabbt att Sverige är ute i ogjort väder med sin kritik av Polen.

Sveriges roll i jakten på Polen och Ungern då det gäller deras oberoende domstolsväsende är ett hyckleri som saknar motstycke.

Rättsrötan i det svenska domstolssystemet

Om vi tar de svenska domstolarna så är godtycket upphöjt till norm, det nästintill unikt att en svensk domstol vågar begära ett s.k. förhandsbesked från EU-domstolen.

Om man gör det så blir man också därmed tvingade att följa denna domstols utslag vid den egna rättstillämpningen.

Europaportalen: Ledande politiker om att Polen ignorerar EU-domstolen: Något har gått sönder

Det är något man passar sig väldigt noga för, att inte kunna vara lojala med den inhemska PK-tillämpningen reducerar möjligheterna för svenska domstolar att springa den egna regeringens ärenden. Vi talar om en synnerligen djup rättsröta inom det svenska domstolsväsendet.

Åklagarväsendet är därvidlag inte ett dugg bättre, behöver vi påminna om det nu aktuella fallet med Göran Lambertz där åklagaren lade ned på grund av att Lamberts visade sin makt genom att offentliggöra sig själv och därmed förhindra åklagaren att göra sitt jobb. Kallas för grov korruption i andra länder.

EU ägnar sig åt utpressning mot Polen

Våra efterforskningar har varit svåra att fullt ut få verifierade men allt talar för att Polen i slutändan kommer att vika ned sig då EU:s alla socialister och liberaler annars kommer att straffa Polen då pengarna från EU:s ”stöldpaket” skall fördelas.

8000 miljarder är mycket pengar och villkorar EU Polens del av dessa pengar med krav på att gå socialister och liberaler till mötes så är nog utgången av detta drama att Polen till slut faller undan och accepterar dessa grovt politiskt korrekta påtryckningar.

Tragiskt då en bedövande majoritet av EU:s länder redan praktiserar vad Polen också vill kunna göra för egen del.

Varför Polen vill kunna göra vad alla andra redan gör beror ju på att polska domare tidigare suttit på livstid, och då de blev tillsatta under kommunisttiden med möjlighet att själva utse sina efterträdare så är det ju så klart att en konservativ polsk regering vill ha bort en kommunistisk tillämpning av lagarna i Polen. När den konservativa regeringen i Polen vill göra upp med sitt kommunistiska förflutna då blir EU:s socialister och liberaler vansinniga.

Utvecklingen i EU är inne på samma spår som i USA. Där anträder man nu, med Sleepy Joe och det ”demokratiska” partiet i spetsen, en resa mot pk-ism och socialistisk diktatur.

Man ger sig därför först på konstitutionen, lagstiftningen och utnämningsmakten för Supreme Court för att försäkra sig om att inte kunna förlora nästa s.k. mellanårsval 2022, så det är därför bråttom i USA.

Den svenska socialistiska PK-regeringen vill ju också vara försäkrade om total lojalitet inom domstolsväsendet, även om oturen skulle vara framme och man tappar regeringsmakten vid nästa val 2022.

Det är svårt och se dessa proselyter inom svenskt rättsväsende plötsligt byta fot och vara lojala mot en ny konservativ och nationellt inriktad regering, särskilt när svenskt rättsväsende under så lång tid visat sin obrottsliga lojalitet mot pk och sossedoktrinen. Så vad skiljer egentligen Sverige åt jämfört med Polen? Detta är svenskt rättsväsende av idag.

Text: Jan Norberg

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Samuel, då det gäller Karl Hedin så har nog pk etalissemanget givit sig på fel gubbe skulle jag gissa.

  Vinner domen laga kraft utan att åklagaren går vidare så väntar nog en lustiger dans för svenskt rättsväsende.

  Karl Hedin sägs ha satt undan ca 100 miljoner för att nu kunna slå tillbaka i olika processer.

  Helt rätt om du frågar mig.

  Det tragiska är dock att det svenska rättssystemet alltid vinner när motparten inte har de ekonomiska förutsättningarna att bekämpa den korrupta dårskapen inom svenskt rättsväsende.

 • Trodde Du skulle påpeka att en hög jurist, JK och justitieråd som tydligen bevisat att en ”sketen” åklagare gör sig icke besvär för att det var en kvinna inblandad.
  Min tröst är att ett kräk som denne får leva med en MISSTANKE om övergrepp mot en kvinna resten av livet.
  Lars Magnusson å andra sidan har använt minst 2 1/2 år för att bevisa ett ÅSIKTSBROTT, kommenderad att göra så av ”löfvensocialister” inte höll och en samhällsbyggare av Karl Hedins kaliber kan leva med frid i själen och fortsätta att avslöja den avskyvärda, vidriga svenska SOCIALISMEN.
  Karl Hedin är värd ett FRIHETSPRIS!!!

 • Samuel, då det gäller Karl Hedin så har nog pk etalissemanget givit sig på fel gubbe skulle jag gissa.

  Vinner domen laga kraft utan att åklagaren går vidare så väntar nog en lustiger dans för svenskt rättsväsende.

  Karl Hedin sägs ha satt undan ca 100 miljoner för att nu kunna slå tillbaka i olika processer.

  Helt rätt om du frågar mig.

  Det tragiska är dock att det svenska rättssystemet alltid vinner när motparten inte har de ekonomiska förutsättningarna att bekämpa den korrupta dårskapen inom svenskt rättsväsende.

 • Trodde Du skulle påpeka att en hög jurist, JK och justitieråd som tydligen bevisat att en “sketen” åklagare gör sig icke besvär för att det var en kvinna inblandad.
  Min tröst är att ett kräk som denne får leva med en MISSTANKE om övergrepp mot en kvinna resten av livet.
  Lars Magnusson å andra sidan har använt minst 2 1/2 år för att bevisa ett ÅSIKTSBROTT, kommenderad att göra så av “löfvensocialister” inte höll och en samhällsbyggare av Karl Hedins kaliber kan leva med frid i själen och fortsätta att avslöja den avskyvärda, vidriga svenska SOCIALISMEN.
  Karl Hedin är värd ett FRIHETSPRIS!!!

 • Borde inte valmanskåren få möjligheter att syna riksdagsmännen bättre?
  Dvs. få chansen att avpollettera alla dem som missbrukar vårt förtroende.
  Varför är det utopiskt?
  Kan du inte belysa fallen Lambertz/Löfvens vapenhantering/Karl Hedin apropå den verkliga rättsrötan? Här har vi kontrasterna.

  • Samuel, svaret på din fråga är givetvis Ja, men hur?

   Din frågeställning är betydligt mer komplex än vad vi föreställer oss vid en första anblick.

   Inom ramen för en representativ demokrati kan vi i val, åtminstone på papperet, “avpollettera” politiker som tex riksdagsmän.

   Men om tex hela rättsväsendet är lojala med den förhärskande pk och sossedoktrinen så blir ju en ny regering relativt tandlös.

   Om vi tex tar det officiella upprop som 261 anställda vid UD offentliggjorde häromåret 2018 så är det ett exempel som är övertydligt att den djupa statens anställda inte skulle acceptera en regering där den så famösa “värdegrunden” ansågs stå över en av valmanskåren framröstad ny regering där Sverigedemokraterna fick visst inflytande.

   Detta exempel är nog det hittills mest tydliga exemplet på att pk-folket inom statens fögderi anser sig stå över ett valresultat som de inte godkänner.

   https://timbro.se/smedjan/tjanstemannen-som-tror-de-ar-politiker/

 • På tal om Polen så verkar de faktiskt ha en hel del att lära våra politiker! (saxat från fria tider)

  Polen: “Den svenska coronamodellen är darwinistisk”
  https://www.friatider.se/polen-den-svenska-coronamodellen-ar-darwinistisk

  Polen kan blockera coronastöd: EU hotar vårt självbestämmande
  https://www.friatider.se/polen-kan-stoppa-eus-coronalan-eu-hotar-var-sjalvstandighet

  Polen jämför nätcensur med kommunism
  https://www.friatider.se/polen-jamfor-natcensur-med-kommunism

  [Max tre externa länkar per kommentar. 4 togs bort.]

  • Magnus, vi pratar här om mer grundläggande korruption.

   Du är lite överfixerad vid corona problemet, höj blicken lite.

 • Borde inte valmanskåren få möjligheter att syna riksdagsmännen bättre?
  Dvs. få chansen att avpollettera alla dem som missbrukar vårt förtroende.
  Varför är det utopiskt?
  Kan du inte belysa fallen Lambertz/Löfvens vapenhantering/Karl Hedin apropå den verkliga rättsrötan? Här har vi kontrasterna.

  • Samuel, svaret på din fråga är givetvis Ja, men hur?

   Din frågeställning är betydligt mer komplex än vad vi föreställer oss vid en första anblick.

   Inom ramen för en representativ demokrati kan vi i val, åtminstone på papperet, “avpollettera” politiker som tex riksdagsmän.

   Men om tex hela rättsväsendet är lojala med den förhärskande pk och sossedoktrinen så blir ju en ny regering relativt tandlös.

   Om vi tex tar det officiella upprop som 261 anställda vid UD offentliggjorde häromåret 2018 så är det ett exempel som är övertydligt att den djupa statens anställda inte skulle acceptera en regering där den så famösa “värdegrunden” ansågs stå över en av valmanskåren framröstad ny regering där Sverigedemokraterna fick visst inflytande.

   Detta exempel är nog det hittills mest tydliga exemplet på att pk-folket inom statens fögderi anser sig stå över ett valresultat som de inte godkänner.

   https://timbro.se/smedjan/tjanstemannen-som-tror-de-ar-politiker/

 • Bra Jan att du granskar metoderna bakom “Potemkinkulissen” av demokrati och rättstat.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Potemkinkuliss

  ex “Vanvården av coronasjuka inom äldrevården är en skam för Sverige”
  https://runelanestrand.com/2020/05/25/vanvarden-av-coronasjuka-inom-aldrevarden-ar-en-skam-for-sverige/

  Jag tror att vi behöver diskutera om vår nuvarande talman och riksdag har skäliga mandat.

  Om frimuraren talmannen Andreas Norlén
  Flera år sysselsatte sig riksdagens tillträdande talman åt en doktorsavhandling i juridik om paragraf 36 i avtalslagen, den som föreskriver att om ett villkor i ett avtal är att betrakta som oskäligt så ska också avtalet i sig kunna ignoreras.

  Var det ens ett avtal, det som nu skulle få honom vald?

  https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/nya-talmannen-en-konservativ-brakmakare-/

  Hur många är egentligen Bilderbergare eller frimurare mm utöver talmannen Andreas Norlén?
  https://kristnabloggar.com/rss/id158480_annie-loof-andreas-norl%C3%A9n-magnus-ranstorp-tobias-billstrom-m-fl-ar-frimurare.html

  Pandemibantad riksdag fortsätter arbetet – Nackdelen med att det är 55 av 349 ledamöter är att det finns risk att en enskild ledamot kan förlora möjligheten att rösta i en viss omröstning. https://www.epochtimes.se/Pandemibantad-riksdag-fortsatter-arbetet

  Skall denna regering och riksdag tvinga sunda Svenskar att tro på WHO:s uppviglingar?
  https://www.epochtimes.se/USA-och-flera-lander-skeptiska-till-WHO-rapport

  • Iofs berättigade synpunkter Magnus, men du skjuter lite över målet.

   Innan du ger dig på mer övergripande mörka sällskap så ska du ta dig en titt på Hilda & Ruben samt Legally Lady.

 • På tal om Polen så verkar de faktiskt ha en hel del att lära våra politiker! (saxat från fria tider)

  Polen: “Den svenska coronamodellen är darwinistisk”
  https://www.friatider.se/polen-den-svenska-coronamodellen-ar-darwinistisk

  Polen kan blockera coronastöd: EU hotar vårt självbestämmande
  https://www.friatider.se/polen-kan-stoppa-eus-coronalan-eu-hotar-var-sjalvstandighet

  Polen jämför nätcensur med kommunism
  https://www.friatider.se/polen-jamfor-natcensur-med-kommunism

  [Max tre externa länkar per kommentar. 4 togs bort.]

  • Magnus, vi pratar här om mer grundläggande korruption.

   Du är lite överfixerad vid corona problemet, höj blicken lite.

 • Toppen med ytterligare en exponerande artikel, där maktsverige står med rumpan bar!

  Organisationerna “Ruben”, “Hilda” och “Ida” klingar idylliskt, men det är de långt ifrån! Dessa enormt mäktiga sammanslutningar för höga jurister påminner om frimureriets likriktning och nepotism av “samhällsbärarna”, SVIKARNA!

  Vad är en bananrepublik?

  • Hans, om du via Torbjörn ger mig din e-post adress så kan jag skicka en tidig version av min kommande bok om denna typ av korruption.

   Är lite osäker när den kommer att ges ut och av vem men som den seriöse debattör du är så är det med viss glädje jag kan skicka en draft på boken.

   • Vad spännade att du skriver en bok om det!

    Problemet är ju att få en sådan bok publicerad. Förlagen ägs och kontrolleras av Bonniers et al – och de är mycket noga med att sila bort ALLA regimkritiska röster.

    Jag ser mycket fram emot att få ta del av det du skrivit, Jan!

    Skickar via Torbjörn min e-postadress.

    Jag ger dig via Torbjörn min e-post.

 • Bra Jan att du granskar metoderna bakom “Potemkinkulissen” av demokrati och rättstat.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Potemkinkuliss

  ex “Vanvården av coronasjuka inom äldrevården är en skam för Sverige”
  https://runelanestrand.com/2020/05/25/vanvarden-av-coronasjuka-inom-aldrevarden-ar-en-skam-for-sverige/

  Jag tror att vi behöver diskutera om vår nuvarande talman och riksdag har skäliga mandat.

  Om frimuraren talmannen Andreas Norlén
  Flera år sysselsatte sig riksdagens tillträdande talman åt en doktorsavhandling i juridik om paragraf 36 i avtalslagen, den som föreskriver att om ett villkor i ett avtal är att betrakta som oskäligt så ska också avtalet i sig kunna ignoreras.

  Var det ens ett avtal, det som nu skulle få honom vald?

  https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/nya-talmannen-en-konservativ-brakmakare-/

  Hur många är egentligen Bilderbergare eller frimurare mm utöver talmannen Andreas Norlén?
  https://kristnabloggar.com/rss/id158480_annie-loof-andreas-norl%C3%A9n-magnus-ranstorp-tobias-billstrom-m-fl-ar-frimurare.html

  Pandemibantad riksdag fortsätter arbetet – Nackdelen med att det är 55 av 349 ledamöter är att det finns risk att en enskild ledamot kan förlora möjligheten att rösta i en viss omröstning. https://www.epochtimes.se/Pandemibantad-riksdag-fortsatter-arbetet

  Skall denna regering och riksdag tvinga sunda Svenskar att tro på WHO:s uppviglingar?
  https://www.epochtimes.se/USA-och-flera-lander-skeptiska-till-WHO-rapport

  • Iofs berättigade synpunkter Magnus, men du skjuter lite över målet.

   Innan du ger dig på mer övergripande mörka sällskap så ska du ta dig en titt på Hilda & Ruben samt Legally Lady.

 • Toppen med ytterligare en exponerande artikel, där maktsverige står med rumpan bar!

  Organisationerna “Ruben”, “Hilda” och “Ida” klingar idylliskt, men det är de långt ifrån! Dessa enormt mäktiga sammanslutningar för höga jurister påminner om frimureriets likriktning och nepotism av “samhällsbärarna”, SVIKARNA!

  Vad är en bananrepublik?

  • Hans, om du via Torbjörn ger mig din e-post adress så kan jag skicka en tidig version av min kommande bok om denna typ av korruption.

   Är lite osäker när den kommer att ges ut och av vem men som den seriöse debattör du är så är det med viss glädje jag kan skicka en draft på boken.

   • Vad spännade att du skriver en bok om det!

    Problemet är ju att få en sådan bok publicerad. Förlagen ägs och kontrolleras av Bonniers et al – och de är mycket noga med att sila bort ALLA regimkritiska röster.

    Jag ser mycket fram emot att få ta del av det du skrivit, Jan!

    Skickar via Torbjörn min e-postadress.

    Jag ger dig via Torbjörn min e-post.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *