Konfliktlinjer i den svenska valmanskåren gynnar Socialdemokraterna

9

OPINION. Vi har letat länge efter några rationella förklaringar varför den svenska valmanskåren är lika hårt domesticerade som lydiga knähundar. Svaret är begreppet konfliktlinjer. Svensken är extremt tolerant men framförallt har ursprungssvensken en övertro på vad självutnämnda besserwissers torgför från den politiska elitens sfär.

Text: Jan Norberg | #valet2022, #konfliktlinjer

Svensken finner sig i att bli hunsad av olika grupper, om det är påbud från våra riksdagspolitiker eller om det är ett kriminellt somaliskt gäng som terroriserar svensken är i stort sett egalt. Ursprungssvensken låter sig villigt under tystnad domesticeras.

Finns det några förklaringar till varför den tysta majoriteten inte gör uppror?

För att undersöka detta så har vi försökt hitta möjliga förklaringar. Svensken är konflikträdd och har sedan urminnes tider lärt sig att inte ifrågasätta vad ”överheten” säger åt dem att göra. För att förstå hur detta kommer till uttryck så har vi sökt efter vissa fenomen som aldrig blir ordentligt genomlysta och ordentligt analyserade.

Konfliktlinjer och dess konsekvenser

Det finns en lång rad olika konfliktlinjer i den svenska valmanskåren varför vi denna gång begränsat oss till tre olika saker som vi tycker är märkliga att ingen reagerar över. Eller sitter den långvariga hjärntvätten/domesticeringen så djupt i svensken att även det övertydliga blivit ett axiom som ingen längre ifrågasätter?

Vi börjar med varför ingen ifrågasätter att Storstad så fullständigt dominerar Landsort. Såklart har urbaniseringen som pågått i snart 100 år och som ständigt pågår gjort sitt till för att människor på Landsorten över hela landet känner sig alltmer maktlösa när de iakttar vad som pågår ibland storstadseliten och då i synnerhet inom den riksdagspolitiska sfären i Stockholm.

Vi ser sällan några ordentliga stridshingstar från någon av Sveriges alla mindre orter och städer, de känner att det som bestäms i Stockholm inte kan ifrågasättas om man bor ute i landet. Tvärtom så har man resignerat, varför man inte bryr sig särskilt mycket om den dårskap som bestäms av Stockholmseliten. Möjligen kapitulerar man därför och låter flyttlasset gå till någon av våra större städer där man ser möjliga karriärvägar som en stor drivkraft. Kvar blir en hel del äldre människor.

En annan mycket tydlig konfliktlinje är den mellan Män och Kvinnor. Det finns ju ordentligt med fakta som bekräftar att skillnaderna mellan hur Kvinnor och Män röstar är mycket stor, de förklaringar som finns är dock alla ganska ytliga och speglar sannolikt den framskjutna position som årtionden av radikal feministisk infiltration och åsiktsbildning åstadkommit på kvinnor.

Vi vill understryka att denna ganska grova förenkling kräver en väsentligt djupare analys där skillnaderna mellan kvinnor i Storstad och kvinnor i Landsortens alla samhällen inte är entydig. Likaså behöver vi analysera varför yngre kvinnor i Storstad röstar annorlunda jämfört med yngre kvinnor i Landsorten.

Vi kommer eventuellt att återkomma till dessa två ganska märkliga fenomen i en senare artikel, men vi har idag tänkt fokusera på skillnaderna i synen från Yngre gentemot Äldre. Då vi båda passerat 27 år några gånger så blir vi möjligen en smula partiska då vi skall beskriva detta, något vi bara kan be om överseende för, men vem rår för sin egen ålder?

Nåja, konflikten mellan Yngre och Äldre har väl i och för sig alltid funnits, frigörandet från sina föräldrar och eventuella rebelliska uppgörelser mot äldre och mer etablerade inom samhällsbygget innehöll dock tidigare en grundläggande respekt för erfarenhet och visdom. En visdom som de äldre förvärvat under ett långt liv med många olika tillkortakommanden längs vägen fram i livet.

För att konkretisera våra funderingar så kan vi ta ett av de mer extrema fallen, det stavas Greta Thunberg. Att som Aspbergersjukt barn i yngre tonåren tillåtas inte bara ifrågasätta vetenskapen utan också ta heder och ära av alla de äldre vilka med egna upplevelser på olika sätt kan relatera till väder och klimatfrågor. Ja det är underligt att inte de äldre tar till orda mot hennes vansinne.

Detta fenomen påminner om medeltiden när prästerskapet lät bränna människor på bål bara för att barn i Gretas ålder påstod att de var häxor. Vi snuddar därmed vid frågan om hur och varför vi kunnat tillåta detta i modern tid, eller har vi inte kommit längre i vår evolution jämfört med var befann oss under de ceremoniella häxbränningarnas tid?

Vad är gemensamt för yngre massivandrarnas syn på äldre och yngre svenskars syn på äldre?

Vi får en del gånger höra att vi är alltför kategoriska då vi kritiserar massinvandrarnas ungdomar för att de inte respektera ursprungssvenskar i allmänhet och då svenska äldre i synnerhet. Därför tog vi oss an dessa påståenden för en närmare analys, vi kom fram till detta:

Det finns skillnader mellan yngre svenskars syn på äldre och yngre massinvandrares syn på svenska äldre medborgare, den avgjort största skillnaden är utan tvekan det rasistiska förakt för svenska äldre som invandrarungdomarna ger uttryck för. Dagliga bedrägerier och rån mot våra äldre utförda av migrantungdomar sticker ut som ett exempel skillnaden mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar.

Denna rasism med tydliga våldsinslag återspeglar rimligen uppfattningar de fått mig sig från sina föräldrar och anhöriga. Vi tvingas återigen konstatera att islam spelar en stor roll då denna våldsförhärligande ideologi djupt föraktar alla vilka inte leds av denna mördarkults uppfattningar.

För att återigen inte bli beskyllda för att vara alltför kritiska just mot invandrarungdomarna så har vi tagit oss för att analysera också yngre svenskars förhållningssätt gentemot äldre. Vi kan ju som föräldrageneration inte kritisera de kriminella invandrarungdomarna utan att självkritiskt också ställa oss frågan om det är lika illa ställt med våra svenska ungdomar. Vi förordar att man alltid skall vara en smula självkritiska.

Som väntat är våra svenska yngre inte våldsamma mot våra äldre, men yngre svenskar tycks, i likhet med Greta Thunberg, ha inställningen att de i alla sammanhang vet bättre än alla de äldre vilka med sin samlade erfarenhet och visdom är helt överlägsna de yngre svenskarnas självuppblåsta uppfattning att de av någon slags oförklarlig anledning alltid tycker sig veta bäst. Rasism eller grovt förakt är alltså vad äldre svenskar har att välja mellan.

Yngre svenska kvinnliga politiker i Storstad verkar ha övergivit sina rötter att värna om den svenska befolkningen och då särskilt de äldre.

Varför växer antalet fattigpensionärer?

Vi har synnerligen svårt och förstå hur svenska kvinnor med skyddsinstinkter bara kan strunta i att alltfler svenska fattigpensionärer blir tvungna att samla tomburkar för att överleva.

  • Varför prioriterar svenska kvinnliga politiker massimport av yngre män från tredje världen när de samtidigt hanterar äldre svenskar på ett mycket kränkande sätt?
  • Saknar svenska kvinnliga politiker och kommunala tjänstekvinnor den empati man kan kräva av dem och i så fall, varför har det blivit så?
Äldre personer utnyttjas för att skapa konfliktlinjer. Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.com (free use)
Äldre personer utnyttjas för att skapa konfliktlinjer.. Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.com (free use)

De äldres lojalitet mot de etablerade politiska partierna

Vi har likaledes mycket svårt att inse varför äldre svenskar av båda könen fortsätter att rösta på partier som systematiskt misshandlar dem till förmån för andra grupper. Vi har kommit till slutsatsen att detta beror på kognitiv dissonans.

Detta fenomen, att äldre svenskar trots allt vidbliver sin syn på vilka partier de skall rösta på, har flera förklaringar som vi kommer att penetrera närmare i kommande artiklar här hos NewsVoice och i program hos Swexit TV.

Vi vill dock redan här och nu uppmana alla intresserade att titta på Youtube (Swexit TV) där jag och Hans Jensevik försöker ta oss an uppgiften att förklara varför det svenska pensionärskollektivet kan vara så naiva att de fortsätter rösta och stödja sina plågoandar ibland den etablerade 8-klövern.

PRO:s hemsida i aug 2022, skärmdump.
PRO:s hemsida i aug 2022, skärmdump.

Det svenska pensionärskollektivet luras av pensionärsorganisationerna

Det svenska pensionärskollektivet tycks helt oförmögna att inse de bisarra konsekvenser som deras lojalitet mot 8-klövern innebär för Sveriges framtid. Approximativt finns det uppemot 2 miljoner som fyllt 65 år i Sverige och cirka 1,5 miljoner av dessa är betalande medlemmar i någon av de svenska pensionärskollektivets olika organisationer.

Störst är PRO som är en trogen skara vilka röstar på Socialdemokraterna. SPF som är näst störst brukar betraktas som trogen valboskap för de ”borgerliga” partierna, såsom M, L, KD och C. Det finns även andra pensionärsorganisationer vars partitillhörighet varierar en smula.

För oss är det en gåta hur har de etablerade partierna lyckats infiltrera alla pensionärsorganisationer så att dessa tillsammans i praktiken blivit en lydig grupp av ”kontrollerad opposition”.

Vi kommer i vår video hos Swexit TV att ställa oss frågan när denna medvetna fördumningskampanj egentligen påbörjades, vi tror att det kan ha med ATP reformen att göra från 1959.

Vi kommer att diskutera vilka som införde dagens pensionssystem och varför, vi tror att det har och göra med att politikerna tyckte att det svenska folket inte kunde betros att själva hantera sina egna surt intjänande pengar. Vi kommer även att beröra varför detta förmynderi har fått sådant genomslag.

Vi kommer att ifrågasätta pensionärernas accept av dagens syn på pensioner och att pensionärerna är offer för en långvarig indoktrinering (sedan 1959).

Vi välkomnar därför alla att titta på videon från Swexit TV som publiceras under fredagen den 12/8.

Under tiden kan vi se hur en ursprungssvensk upplever situationen, om denna 82-åring röstar på något av partierna inom 8-klövern så finns det nog tyvärr inget hopp för Sveriges framtid. Ta en titt ovan på inslaget från Samnytt där Kent Ekeroth samtalar med en äldre man från Ronneby.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

9 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
17 augusti 2022 kl 06:47

”Finns det några förklaringar till varför den tysta majoriteten inte gör uppror”?
Visst, grannens, din och min rätt att med hjälp av en röstsedel plundra varandra på utplundrade skattepengar med LIVET som insats.
Pröva hypotesen att stänga ner flödet av pensioner i ett par månader och se vad som händer.
Berätta gärna för oss vilka länder som medborgarna kan sparka politiker som missbrukar vårt förtroende.

Ingemar
Ingemar
Gäst
16 augusti 2022 kl 01:50

Svenskarna litar på medierna – De traditionella. Dessa styrs den globala finanseliten, som trummat ut nyliberalism i nära 50 år nu. Därför har vi:
1) Låga skatter för de välbärgade och höga för de fattiga.
2) Skattesänkningarna under de borgerliga regeringarna är grundorsaken till nedskärningarna i sjukhusvården. Ex: 1993 (Under flunsans värsta år) hade ca 4500 IVA- platser. Nu har vi ca 550!
3) Privata skolor, som utan hinder kan skicka vinstmiljarder till pytteländer där de är skattebefriade.
4) Samma sak med sjuk och äldrevård.
5) De borgerliga reade ut de allmännas företag.
6) Skattesänkningarna har omöjliggjort underhåll av vägar och järnvägar.
7) Partierna är fullkomligt i händerna på den globala finanseliten, som genom USA;s regering hotar alla länder, som inte för nyliberalpolitik och främjar den heliga kon: VINST. Därför skall regeringen också uppge alla krav på mänskliga rättigheter, så att de 73 kurderna kan utvisad till Turkiet. Om inte på annat sätt som Egypterna för ca 20 år sedan

Benny H
Benny H
Gäst
12 augusti 2022 kl 07:45

På sossarna röstar bara pensionärer och bidragsberoende invandrare, det har varit en sanning de senaste två valen. Utan denna “valboskap” hade sossarna knappt fått ihop 10% och följaktligen varit ganska irrelevanta. Å andra sidan hade nog inte politiken varit speciellt annorlunda då de viktiga besluten numera tas i Bryssel och Washington allt enligt deras globalistiska agenda. Frågan är ju när det går upp för svensken att Stockholmsmaffian sålt ut landet till främmande makt och att deras röst i blir alltmer mindre värd? I Sverige finns inga tendenser att en Victor Orban ska dyka upp, Jimmie Åkesson är alldeles för mjäkig och servil och det kan bero på ren självbevarelsedrift då det visat sig ganska ohälsosamt att vara mot Bryssels och Washingtons vilja. I Ungern fungerar säkerhetspolisen fortfarande oberoende, i Sverige styrs den av USA och detta vet politikerna!

Janos L
Gäst
11 augusti 2022 kl 19:25

https://www.youtube.com/watch?v=whtObYSm66c “Sverige har blivit en korrupt bananrepublik”

Sten B
Sten B
Gäst
11 augusti 2022 kl 18:36

Folk är ofta avtrubbade och det påstår jag massmedia är orsaken till i egenskap av verktyg för ren ondska. Utbildningsväsendet har också viss betydelse. Människor skolas och får sin livssyn och värderingar inpräntade via dumburken och tidningar. De som avviker stämplas, fryses ut och får inte vara med i flocken. Vi lär oss vad vi ska tycka, vad som är acceptabelt och vilka argument vi ska ha. Det sitter djupt inom oss och se så försiktiga och undfallande vi blivit som folk. En hjärntvätt som tycks satt sig i folksjälen!

När tidigare i historien skulle svenskarna ge upp sitt land, höra hur makthavarna förringar Sverige och den egna kulturen och se hur det egna folket successivt ersättas av helt främmande folkslag från helt andra delar av världen? Och skälet är att makthavarna gjort landet attraktivt genom att strössla svenskarnas pengar på dessa främlingar. Rena landsförräderiet!

Sverige är attraktivt eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt för “flyktingar” och svenskar egna intressen kommer på skam för att underhålla denna cirkus. Vi ser det, de som protesterar är rasister och majoriteten finner sig i det!

Svenskar försörjer 100 000-tals välfärdssökare som via högt barnafödande ersätter ursprungsbefolkningen. Svenskar har fått lära sig “vi måste ju hjälpa”…Hjälpa vadå? Jo att bistå Den djupa staten att krossa vårt land, vårt folk för att göra landet till en misär, ett kaos där ett splittrat folk utan förankring eller tilltro är enkla att manipulera. Resultatet är enbart olycka för alla undantaget den ondska som tillåts växa. Rikta spetsen mot politikerna, säg nej på alla tänkbara vis, men framför allt – var inte ett jävla får som låter sig hunsas!

Stig Hallengren
Stig Hallengren
Gäst
11 augusti 2022 kl 15:21

Håller med, men på tal om stridshingstar. Finns, eller har funnits i Gävle, född 2maj 32, Olle Ljungbäck. Vet inte om han lever i dag. Han var en vagel i ögat på Gävles lokala etablissemang under lång tid. Han stod still på ett ställe hållande ett plakat med kritisk text om diverse underligheter i samhället. Vad hände?
Trots att vi i Sverige har demonstrationsrätt beslagtog polisen plakatet och ledde bort honom några hundra meter varefter de släppte honom. Detta hände för några år sedan. Vad skulle hänt i dag med rättssystemets dubbla måttstockar och lagen om HMF?
Största orsaken till avsaknaden av stridshingstar stavas Twittergangstern Morgan Johan(S)son, en förkrympt människa till kropp och själ helt utan juridisk och allmän kompetens. En oavsättlig besvärlig, elak,ondskefull och självgod samhällsparasit.

Född 1 maj 36, försöker jag verbalt gissla det politiska patrasket. Detta tar ingen notis om. Man tycks ignorera kommentarerna på bloggarna eller håller tyst om detta. Måhända kan orsaken vara risken att själva bli påverkade i rätt riktning av sin egen medicin. Indoktrinering och hjärntvätt anses ju med rätta vara orsaken till pensionärernas kognitiva dissonans.

Liberalernas Johan Pehrson gav prov på samma åkomma genom att beskylla SD att ha nazistiska rötter. SD bildades 1988, Liberalerna eller Folkpartiet bildades 1934, var finns tidslinjen och historiekunskapen Pehrson?

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
Reply to  Stig Hallengren
11 augusti 2022 kl 16:40

Inte nog med det.
Den 10 Juni 1932 förslavade då varande ”folkpartiet”
den svenska bondekåren.
Vem var Bo von Stockenström?

Stig Hallengren
Stig Hallengren
Gäst
Reply to  Samuel af Ugglas
11 augusti 2022 kl 17:39
Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
11 augusti 2022 kl 11:02

Du är värd all beundran Jan som vågar röra runt i det socialistiska träsket.
Det är den svenske väljarens beroende av utplundrade skattepengar som är orsaken till misären. Det finns ingen laglig gräns för hur mycket EGENDOM en socialist kan plundra sin medsyster eller bror på. Inte ens våra LIV är fredade. Sorry!
En intressant artikel i dagens SvD nämner i förbigående, möjligheten för väljaren att nominera sin egen kandidat till ett vilket som helst mandat i offentligens tjänst.
Den möjligheten vill nog väljarkåren få lite mer insyn i. Jag har frågat i många “väderstreck” men de flesta verkar klia sig i huvudet.
Ledtråden måste ju vara att förhindra att socialisterna tillskansar sig röster lagligt eller olagligt. Finner jag en chans här?
Fantastisk artikel Jan, skymtar en stråle av frihet.