publicerad 14 juli 2012
- Torbjörn Sassersson

Citat Börje Peratt

utkast”Uppskattning och beröm tar fram det bästa hos människan.” (Börje Peratt, Visamslogan, 1988) ”Lögnen är för pragmatikern ett praktisk sätt...