Tege Tornvall

Tege Tornvall: Klimatfrågan sammanfattad

KLIMAT MILJÖ NATURVETENSKAP. Historiskt sett är koldioxid en bristvara i atmosfären trots sentida marginella ökning. Tidigare eror har globalt varit 5-10 grader varmare, haft flerfalt högre CO2-haltTege Tornvall, eget verk

Tege Tornvall: Totalitära tendenser i klimatdebatten

KLIMAT MILJÖ NATUR[caption id="attachment_108336" align="alignnone" width="696"] Tege Tornvall, eget verk, Facebook[/caption] DEBATT. Dagens klimat- och miljöpolitik kan direkt hota människans fortsatta liv på Jorden. I sin logiska