VÅRDINDUSTRIN

Så avfärdas alternativmedicinen

VÅRDINDUSTRINEdzard Ernsts påstående att alternativmedicinen är värdelös bygger på sammanställningar från databaser där man plockat bort mer än 99% av alla befintliga studier.


VoF angriper Vidarkliniken igen

VÅRDINDUSTRINAntroposofernas artikel har skrivits av flera erfarna forskare som genomfört massor av vetenskap om KAM. Sådan erfarenhet saknas dock helt hos VoFs författare.INTERNATIONELLA NYHETER

MER I NEWSVOICE
Oralt vaccin. Redaktionell licens: Shutterstock.com

Influensavaccin bannlystes i Australien – Barn skadades

VÅRDINDUSTRIN[caption id="attachment_56792" align="alignnone" width="693"] Temabild: Vaccinering av flicka - Foto: Crestock.com[/caption] "Seasonal flu vaccinations across Australia for children under five have been suspended after 23