publicerad 19 februari 2011
- Robert Hahn

Diet mot autism och ADHD

HÄLSADiet som metod för att behandla neurospsykiatriska störningar av typ autism har aktualiserats genom den dansk populärvetenskaplig bok Kärnfrisk familj...