publicerad 4 augusti 2011
- Robert Hahn

Meta-analyserna av homeopati

VETENSKAPJag skall ägna två bloggar åt det vetenskapliga forskningsläget om homeopati. Detta är den första. Stödjer litteraturen att homeopati är...