Bill Gates


Att utmana Big Pharma – Läkemedelsindustrin

VÅRDINDUSTRINBig Pharma beskrivs som en kommersiell vinstmaskin med tvivelaktig moral. En pragmatisk läkemedelsindustri som slarvigt sätter ihop produkter för största möjliga vinstmarginal. Till sin hjälp tar man