NATONato stoppar Nordiskt samarbete

KRIG & FREDEtt nordiskt försvarssamarbete i formen av en gemensam incidentberedskap betraktas allt oftare som ett sätt att lösa svenska försvarets problem. Men när svenska Gripenplan lyfter från Island