roundup


SumOfUs.org: Monsanto lost

Monsanto's butt was kicked. Monsanto's army of lobbyists has been trying to get the European Union to reapprove the use of the herbicide Roundup for
Ulla Gabay

Gabay: Glyfosat och viruspromotor i GE-maten

HÄLSAMot bakgrund av 795 miljoner kroniskt undernärda människor på jorden, menar etikforskaren Payam Moula att det är ”en moralisk skyldighet att odla genmodifierad mat”. SamtidigtHugh Grant CEO Monsanto in 2015 - Photo (cropped): Janine Moraes - Wikimedia Commons

GMO och Roundup-jätten Monsanto vill köpa Syngenta

[caption id="attachment_61024" align="alignright" width="220"] Hugh Grant CEO Monsanto in 2015 - Photo: Janine Moraes - Wikimedia Commons[/caption] GMO- och Roundup-jätten Monsanto fortsätter att försöka köpa