Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson - Foto: EuropaBio

KTH-professor Sven Ove Hansson beskyddar nättroll

VETENSKAP OCH FOLKBILDNINGI en skriftväxlingar med KTH framgår KTH:s policy. Problemet är nämligen att KTH:s rektor Peter Gudmundson, som är ytterst ansvarig för sina anställda, beslutat att dessa "voffare" fått sitt deltagande i föreningen VoF godkänd som bisyssla.


Sven Ove Hansson blev folkets “förvillare”

VETENSKAP OCH FOLKBILDNINGSkämt-sajten Årets Förvillare utsåg igår Sven Ove Hansson till Årets Förvillare enligt en omröstning där vem som helst fick vara med. Jag misstänker att min


VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock

Sven Ove Hansson är Årets förvillare

utkastMen under Sven Ove Hanssons ledning har föreningens verksamhet fokuserat på utpekande och förnedring av oliktänkande. Sven Ove Hansson har bidragit till ett skimmer av negativitet runt vetenskapen när den som allra mest behövs för upplysningssyften.Jesper Jerkert på den vetenskapliga arenan

VETENSKAP OCH FOLKBILDNINGJesper Jerkert är en musikforskare som engagerat sig djupt i att kritisera andra som inte tänker på samma sätt som han själv. Men hur hanterar Jerkert själv ett vetenskapligt resonemang?


Sven Ove Hanssons etiska dilemma

VETENSKAP OCH FOLKBILDNINGSven Ove Hansson anklagar en forskare för fusk då han undlåtit att datera forskningsfynd. Att datera är dock förbjudet i det land forskningen ägt rum.