Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Opinion: Stopp för vapenexport och omställning från militär till civil produktion enda sätt att få kontroll på massmigrationen

publicerad 14 oktober 2018
- Hedi Bel Habib
SAAB Swedish war technology
Fartyg och drönare inom den svenska flottan. Grafik: SAAB

Det finns en berättigad oro bland Europas befolkningar kring hur migrationsflöden ska hanteras. Inkompetenta regeringar och deras oförmåga att hantera migrationsfrågan har lett till att nationalistiska krafter i vissa länder har krävt att man stänger sina gränser. Argument som nationell kultursärart eller kriminalitet bland migranter har använts som argument för att mobilisera den allmänna opinionen.

Text: Hedi Bel Habib som är fil doktor och forskare | Bild ovan: 

Flyktingproblemet löser man dock inte med att stänga gränsen eller beskylla migranter för ökad kriminalitet. Europa och Västvärlden måste inse att man själv är en del av problemet om inte en orsak till det. Migranter tvingas till flykt med hjälp av Sveriges och övriga länders vapenexport.

1. Sverige predikar fred, men exporterar vapen

2017 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,3 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Räknat per capita är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. År 2011 toppade Sverige listan och 2012-2013 låg landet på tredje plats, efter Israel och Ryssland. 2014 hamnade Sverige på fjärde plats på listan över de stater som säljer mest större konventionella vapensystem per person.

En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2017 exporterades till 62  länder. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken.

Av de 62 länder som köpte svenska vapen 2012 var 43 parter i konflikt, exempelvis USA och Indien. Svenska vapen har tidigare använts i konfliktområden såsom Burma (1983, 1989 och 2012), Colombia, Pakistan, Irak, Afghanistan och Somalia. År 2012 användes granatgevär av modell Carl Gustaf av Burmas armé trots EU:s vapenembargo sedan 2010. Vapnen hade ursprungligen exporterats till Indien, och levererats via Singapore.

2. Vapenexport för nära 170 miljarder under pågående krig

Mellan 2000 och 2017 sålde Sverige krigsmaterial för nära 170 miljarder kronor. Mellan 200 0 och 2010 var USA den tredje största importören av svenska vapen. Summan uppgick till drygt 7,5 miljarder kronor och då ingick bland annat radarsystemet Giraffe som används vid stridsledning av bland annat Robot 70 [RBS 70].  Under femårsperioden 2010 till 2014 exporterades för ett värde av 4,9 miljarder kronor från Sverige till USA. 2014 uppgick exporten till drygt 1,3 miljarder kronor, varav 75 procent bestod av krigsmateriel för strid.

Svenska granatgevär av typen Carl Gustaf och AT4 användes av amerikanska styrkor under Irakkriget.  Brittiska styrkor har bland annat använt artillerilokaliseringssystemet Arthur från Ericsson Microwave (tillverkas nu av Saab Microwave systems), som också lånades ut av Sverige till Storbritannien en dryg månad innan kriget började. Trots att svenska politiker kallade invasionen av Irak ett ”folkrättsvidrigt krig” stoppades inte försäljningen till USA och Storbritannien.

Sverige beväpnade USA och Storbritannien vid invasionen av Irak, trots att regeringen tog ställning emot invasionen. Sedan 2001 har det ett flertal gånger framkommit bevis för att granatgevär av typen AT4 som Sverige exporterat till USA överförts till styrkor i Irak, i strid mot avtalet mellan Sverige och USA. Amerikanska soldater hade bytt vapnen mot bland annat cigarretter och alkohol. I exportavtal med Sverige har USA förbundit sig att inte föra vidare svenska vapen till någon annan stat eller aktör. Det finns faktiska bevis på att Carl Gustaf använts under stridigheterna i Syrien.

Vapenexport till länder i krig 2000-2017 huvudmottagarländerna för vapenexport Antalet flyktingar bosatta i Sverige från Irak 2017 Antalet flyktingar bosatta i Sverige från Syrien 2017 Antalet flyktingar bosatta i Sverige från Afghanistan
 

165 miljarder

USA, Turkiet, Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Oman, Thailand, Indonesien och Förenade Arabemiraten  

141 000

 

158 000

 

44 000

Källa: SIPRI och SCB

Svensk vapenexport har bidragit till de krig människor flyr ifrån. Tittar vi på de grupper flyktingar som har kommit till Sverige ser vi ett direkt samband mellan vapenexport och migrationsflöden från Irak, Syrien och Afghanistan (Tabellen ovan).

USA och Saudiarabien är två av de största importörerna av svenska vapen. Både USA och Saudiarabien har varit högst aktiva och tagit parti för rebellerna under kriget i Syrien men även varit inblandade i tidigare konflikter i regionen som påverkar tillgången till vapen.

Enligt Svenska Freds sålde Sverige mellan åren 2010 och 2014 pansarvärnsrobotar, radarsystemet Erieye och andra krigsmateriel till Saudiarabien för 5,1 miljarder kronor, vilket till och med överträffade vapenexporten till USA. Överhuvudtaget ökade andelen av den svenska vapenexporten som gick till krigförande länder från 2,8 procent år 2000 till 51 procent år 2016.

3. Västländer måste bryta vapenindustrins onda cirkelekonomi

Vid sidan av svensk vapenexport var USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina de största vapenleverantörerna under perioden 2013 – 2017.  Mellanöstern stod för 32 procent. Inflödet av vapen till Mellanöstern ökade med 103 procent mellan perioderna 2008-2012 och 2013-2017.

Exportörer Global andel Importörer Global andel
USA 34 % Saudiarabien 10 %
Ryssland 22 Egypten 4,5
Frankrike 6,2 U A E 4,4 %
Tyskland 5,8 Irak 3,4 %
Storbritannien 4,8 Pakistan 2,8 %

Källa: SIPRI 2018

Här ser vi igen att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är bland de största vapenimportörerna. Dessa länder för krig i Jemen med stöd av USA. Det flera år långa inbördeskriget i Jemen har drivit två miljoner människor på flykt, dödat uppemot 10,000 och orsakat en hungerkris för 22 av landets 28 miljoner invånare. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, länder som köpt vapen av Sverige och övriga västländer, deltar i kriget sedan flera år tillbaka.

Den globala vapenhandeln omsätter miljardbelopp varje år och Sverige är en del av denna så länge landet fortsätter satsa så omfattande på stöd till vapenindustrin och vapenexporten.


Vapenindustrins tillväxt och omsättning är direkt beroende på väpnade konflikter. Migrationsflöden som vi iakttar idag är en direkt produkt av den internationella vapenhandeln.  Vapenförsäljning till krigsförande stater, konfliktområden, fattiga länder, icke-demokratier och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter har skapat det man skulle kunna kalla för vapenindustrins onda cirkelekonomi.


Vapenindustrins onda cirkelekonomi
Vapenindustrins onda cirkelekonom 

Det finns inte något som talar för att Sverige och övriga västländer genom vapenexporten till krig och diktaturer skapar mer säkerhet varken för västvärlden själva eller för de som lever i länder plågade av krig och förtryck.

En förutsättning för att denna onda cirkel ska brytas är en långsiktig omställning från militär till civil produktion.

Vapenexporten är en ond cirkelekonomi som hindrar samhällsekonomin i välutvecklade ekonomier som Sverige, då den binder fast resurser och kompetenser som skulle kunnat användas till annat, och i fattiga länder genom att den hindrar investeringar i till exempel hälsa och utbildning för den egna befolkningen. Sverige har allt att vinna på att inleda en internationell omställningskonferens om vapenindustrin och vapenexporten, både politiskt och ekonomiskt.

4. Stopp för vapenexport och omställning från militär till civil produktion enda sätt att få kontroll över migrationsflöden

En förutsättning för att få kontroll över migrationsflöden är att bana vägen för en omställning från militär till civilproduktion. I april 2018 trädde en ny krigsmateriellag i kraft i Sverige som ska försvåra export till länder med tveksam demokratisk status eller där mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Dock saknas fortfarande ett kriterium som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel till diktaturer.

Det behövs dock mer radikala lösningar på problemet. Det är ingen självklarhet att Sverige och övriga världen i all framtid ska ha en omfattande vapenindustri. Många länder av Sveriges storlek har det inte. Det går att ha ett starkt försvar ändå.

Sverige bör initiera en internationell konferens om omställning från militär till civil produktion. Här handlar det inte i första hand om försvarsindustrins vara eller inte, utan att skapa förutsättningar för en omställning från militär till civil produktion.

Det finns redan växande möjligheter inom fredsteknik, där kunskap om militär teknik används i fredliga syften t ex för att utveckla bättre utrustning för minröjning.

Inom ramen för FN borde de vapenexporterande länderna kunna föra en dialog om en utredning om hur en framtida omställning från militär till civil produktion kan se ut. När vi har alla fakta på bordet kan världssamfundet sedan välja väg.

Text: Hedi Bel Habib


Huvudkällor

Relaterat i NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq