MPRT – hur bör NewsVoice saneras från icke önskvärt innehåll?

publicerad 22 december 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

LEDARE. NewsVoice har idag kontaktat myndigheten MPRT som inte ville ge tidningen redaktionsstöd för att handläggarna anser att NewsVoice har ett innehåll som inte följer systemtänkandet och för att tidningen har ett kontroversiellt innehåll. Vi har nu bett MPRT om hjälp hur NewsVoice kan saneras så att vi kan söka nytt stöd för 2021.

Text: Torbjörn Sassersson | Temabild: Man med MPRT-filtermask. Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

NewsVoice har nyligen fått beskedet att MPRT anser att NewsVoice innehåller icke önskvärt innehåll. Handläggarna Georg Lagerberg och Kajsa Rohdin anser att NewsVoice: ”fylls med innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”. Handläggarna har även hävdat att NewsVoice har material som inte baseras på vetenskap samt det senaste, att tidningen även innehåller ”fiktion”, vilket framkommer i ett SwebbTV-reportage som sänds inom en vecka.

Georg Lagerberg och Kajsa Rohdin har också uppgivit i text och/eller ljudupptagning att det redaktionella innehållet delvis består av: ”material som redaktionen själv har märkt upp som kontroversiellt”. Argumentet att det finns artiklar med ett innehåll som är ”kontroversiellt” har MPRT sedan använt som motivering för att avslå en ansökan på 416.000 kr i redaktionsstöd till tidningen för år 2020 (varav 47% kan utdelas som stöd).

Jag som redaktör var tvungen att friska upp minnet för att se hur vi kategoriserat artiklar i kategorin ”Kontroversiellt” under 2020 och det handlar om cirka 20 artiklar. Se kategorin “Kontroversiellt” i NewsVoice. Jag fann bland annat följande artiklar:

Vi kan se ett mönster som visar att vi kategoriserat artiklar om dessa tar upp perversioner. Vi kan därför rimligen kategorisera gårdagens NewsVoice-artikel: “Handläggare på MPRT godkände barnporrproducent för redaktionsstöd” som ett exempel på en artikel som påvisar något perverst i samhället.

Läs mer: Smygfilmade tonårspar som hade sex – nu får tidnings­skojaren Bertil, 70, bidrag för att ha följt “god medieetisk sed” (Fria Tider)

I dagens mail till MPRT skriver jag att vi utgår från att avslaget för redaktionsstöd till NewsVoice rimligen inte gäller i en evighet så att vi redan nästa år bör kunna söka redaktionsstödet på nytt utifrån en mer sanerad tidning. Jag skriver att vi därför har tagit beslutet att avlägsna innehåll i NewsVoice som MPRT bedömer som icke vetenskapligt grundat, material som ligger utanför ett ”konventionellt systemtänkande” samt artiklar som MPRT anser är kontroversiella eller fiktiva.

Jag skriver till MPRT att vi på NewsVoice känner att det finns en mening med att uppfylla villkoren som MPRT ställer så att vi smidigt kan falla in inom ramen för konventionellt systemtänkande, men för att lyckas med det behöver vi svar på följande frågor.

  1. Vilka ämnen anser MPRT utgör kontroversiellt innehåll och som därmed bör avlägsnas? Vi behöver exempel.
  2. Vilka artiklar anser MPRT utgör ett innehåll som saknar vetenskaplig grund och som därmed bör avlägsnas? Vi behöver exempel.
  3. Vilka oberoende debattörer och granskare bör vi ej publicera artiklar av i NewsVoice? MPRT nämner uttryckligen att det förkommer ”debattörer” som skrivit icke konventionellt. Vi behöver namnen på dessa personer så att vi kan avlägsna dem.
  4. Georg Lagerberg säger i en inspelad telefonintervju att NewsVoice innehåller ”fiktion”. Vi behöver exempel på artiklar som är baserade på påstådd fiktion för att veta vilka vi ska avlägsna.

Moment 22

Ansvariga på MPRT är naturligtvis fullt medvetna om att myndigheten inte får bedriva censur enligt lagen, så det blir svårt att besvara våra frågor som MPRT dessutom har skyldighet att besvara. Om det kan fastställas att MPRT genom sina motivering i avslaget av redaktionsstöd till NewsVoice bedriver censur kan det klassas som ett lagbrott. Denna fråga är nu föremål för en JO-prövning.

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

“Förbudet mot censur innebär ett kategoriskt förbud för allmänna organ att villkora framställningen/spridningen av tryckta skrifter. Ingripande mot överträdelser av vad som är tillåtet får enbart ske i efterhand.”

“Förbudet mot hindrande åtgärder innebär att allmänna organ inte får, på grund av innehållet i en skrift, hindra framställning eller spridning av skriften på annat sätt än vad som sägs i 7 kap denna lag.” – Lagen.nu

Jag avslutar mailet med att vi förväntar oss att myndigheten ska besvara oss skyndsamt så att vi kan sanera NewsVoice enligt MPRT:s innehållskrav inför nästa kalenderår då vi avser att söka redaktionsstöd på nytt.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare