LEDARE. NewsVoice har idag kontaktat myndigheten MPRT som inte ville ge tidningen redaktionsstöd för att handläggarna anser att NewsVoice har ett innehåll som inte följer systemtänkandet och för att tidningen har ett kontroversiellt innehåll. Vi har nu bett MPRT om hjälp hur NewsVoice kan saneras så att vi kan söka nytt stöd för 2021.

Text: Torbjörn Sassersson | Temabild: Man med MPRT-filtermask. Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

NewsVoice har nyligen fått beskedet att MPRT anser att NewsVoice innehåller icke önskvärt innehåll. Handläggarna Georg Lagerberg och Kajsa Rohdin anser att NewsVoice: ”fylls med innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”. Handläggarna har även hävdat att NewsVoice har material som inte baseras på vetenskap samt det senaste, att tidningen även innehåller ”fiktion”, vilket framkommer i ett SwebbTV-reportage som sänds inom en vecka.

Georg Lagerberg och Kajsa Rohdin har också uppgivit i text och/eller ljudupptagning att det redaktionella innehållet delvis består av: ”material som redaktionen själv har märkt upp som kontroversiellt”. Argumentet att det finns artiklar med ett innehåll som är ”kontroversiellt” har MPRT sedan använt som motivering för att avslå en ansökan på 416.000 kr i redaktionsstöd till tidningen för år 2020 (varav 47% kan utdelas som stöd).

Jag som redaktör var tvungen att friska upp minnet för att se hur vi kategoriserat artiklar i kategorin ”Kontroversiellt” under 2020 och det handlar om cirka 20 artiklar. Se kategorin “Kontroversiellt” i NewsVoice. Jag fann bland annat följande artiklar:

Vi kan se ett mönster som visar att vi kategoriserat artiklar om dessa tar upp perversioner. Vi kan därför rimligen kategorisera gårdagens NewsVoice-artikel: “Handläggare på MPRT godkände barnporrproducent för redaktionsstöd” som ett exempel på en artikel som påvisar något perverst i samhället.

Läs mer: Smygfilmade tonårspar som hade sex – nu får tidnings­skojaren Bertil, 70, bidrag för att ha följt “god medieetisk sed” (Fria Tider)

I dagens mail till MPRT skriver jag att vi utgår från att avslaget för redaktionsstöd till NewsVoice rimligen inte gäller i en evighet så att vi redan nästa år bör kunna söka redaktionsstödet på nytt utifrån en mer sanerad tidning. Jag skriver att vi därför har tagit beslutet att avlägsna innehåll i NewsVoice som MPRT bedömer som icke vetenskapligt grundat, material som ligger utanför ett ”konventionellt systemtänkande” samt artiklar som MPRT anser är kontroversiella eller fiktiva.

Jag skriver till MPRT att vi på NewsVoice känner att det finns en mening med att uppfylla villkoren som MPRT ställer så att vi smidigt kan falla in inom ramen för konventionellt systemtänkande, men för att lyckas med det behöver vi svar på följande frågor.

  1. Vilka ämnen anser MPRT utgör kontroversiellt innehåll och som därmed bör avlägsnas? Vi behöver exempel.
  2. Vilka artiklar anser MPRT utgör ett innehåll som saknar vetenskaplig grund och som därmed bör avlägsnas? Vi behöver exempel.
  3. Vilka oberoende debattörer och granskare bör vi ej publicera artiklar av i NewsVoice? MPRT nämner uttryckligen att det förkommer ”debattörer” som skrivit icke konventionellt. Vi behöver namnen på dessa personer så att vi kan avlägsna dem.
  4. Georg Lagerberg säger i en inspelad telefonintervju att NewsVoice innehåller ”fiktion”. Vi behöver exempel på artiklar som är baserade på påstådd fiktion för att veta vilka vi ska avlägsna.

Moment 22

Ansvariga på MPRT är naturligtvis fullt medvetna om att myndigheten inte får bedriva censur enligt lagen, så det blir svårt att besvara våra frågor som MPRT dessutom har skyldighet att besvara. Om det kan fastställas att MPRT genom sina motivering i avslaget av redaktionsstöd till NewsVoice bedriver censur kan det klassas som ett lagbrott. Denna fråga är nu föremål för en JO-prövning.

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

“Förbudet mot censur innebär ett kategoriskt förbud för allmänna organ att villkora framställningen/spridningen av tryckta skrifter. Ingripande mot överträdelser av vad som är tillåtet får enbart ske i efterhand.”

“Förbudet mot hindrande åtgärder innebär att allmänna organ inte får, på grund av innehållet i en skrift, hindra framställning eller spridning av skriften på annat sätt än vad som sägs i 7 kap denna lag.” – Lagen.nu

Jag avslutar mailet med att vi förväntar oss att myndigheten ska besvara oss skyndsamt så att vi kan sanera NewsVoice enligt MPRT:s innehållskrav inför nästa kalenderår då vi avser att söka redaktionsstöd på nytt.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

14 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
24 december 2020 kl 11:11

Här är en annan svensk nyhetskanal som nu av youtube tydligen inte anses falla in inom ramen för konventionellt systemtänkande:

https://www.vaken.se/swebbtv-raderade-fran-youtube-hundratals-tv-program-borta/

I Event 201 i New York förra året som övade corona-kris i god tid före utbrottet av corona talas det om ökad censur på internet.

peter grafström
peter grafström
Gäst
23 december 2020 kl 15:43

Dom högvördiga ägarna till västs militärindustriella och big pharma-komplex vill ha pr inte kritik som minskar profiten.
Fortfarande har ingen vad jag sett tydliggjort detta från dom som ligger bakom mediariktlinjerna.
Antagligen skulle klargörande uttalanden från myndigheterna ses som uppstudsighet från nämnda ekonomiska intressen.
Det råder därför i praktiken även censur av vad myndigheter får förklara.
Och då är det inte önskvärt att myndighetspersoner är självständigt tänkande eftersom dom ändå inte bör föra en ärlig dialog med oss.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
23 december 2020 kl 08:42

Organisationer som MinPRuTT och andra av liknande kulörer klämmer fram sina pluringar med kiknande odörer till tyranniets krypande ordmassörer.

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
23 december 2020 kl 08:31

Din iakttagelse är mest riktig, dock fattas en pusselbit och den är att “kriget” står mellan gott och ondska. Tänker man i memet Höger resp. Vänster, kommer man aldrig ur loopen. Rundgång i tänket.
Godhet på hög nivå är långt ovan materia och ondska är ren materia. Aka lekfull tanke, kontra dogma.
Ex. ta en dagdröm i en barndomsbild med glad lek och spring i benen och jämför det med krossade fötter för att du inte skall kunna rymma från slavlägret. Brytpunkten mellan det goda och ondskan ligger vid uttråkning, således ingen action!
Ordet betonghäck har viss relevans, men borde vara betongskalle.

Erik Forsman
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
23 december 2020 kl 10:01

Touché, Torbjörn!

Försöker finna någon filosofiskt, organiserat debattsystem eller på annat sätt känd institutionaliserat kommunikationsstrategi som möjligen kan kasta lite ljus och belysa språket från myndighetens sidan, men hittar ingen. Kanske beror det på min bristande bildning? Tänker på i vart fall, att på ett raffinerat sätt smyga in något mellan raderna som skulle kunna kallas för “negative attributes”, som är konsten att assistera en företeelse, eller ett varumärke med något negativt, även om denna företeelse eller varumärke har rätt eller är sann – “ni har rätt, men är onda”.

Målet är att påverka alla som bevittnar kommunikationen, skall förstå (på något självklart sätt) att NewsVoice är dåliga och ska inget ha, och samtidigt spela ner sakfrågorna så att allt som är sant blir till något ointressant och ovidkommande.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
23 december 2020 kl 05:45

Torbjörn, kan det möjligtvis vara något fel på skattesystemet, hur socialisterna plundrar medborgarna på egendom?
Börja med att fråga din granne, du vet han med RÖSTSEDELN!

Kerstin Unger Salen
Kerstin Unger Salen
Gäst
22 december 2020 kl 22:16

Hur kommer MPRT fram till att mediestöd endast ska ges till konventionellt tänkande? Vad menar de? Vem har ställt upp den ramen? Är det inte okonventionellt tänkande som behövs just nu snarare än att följa i gamla spår. Skulle vi överhuvud taget kunna dela ut Nobelpris om man förbjöd att Nobelpristagarna fick tänka utanför de konventionella tankesystemen? MPRT är helt ut på hal is.

Dessutom nämner MPRT “systemtänkande”. Fråga dem gärna Torbjörn hur de definierar det? Systemtänkande är ju ett holistiskt/ helhets tänkande. Så de begär att Newsvoice ska hålla sig innanför ramarna av ett konventionellt helhetstänkande?

Mig veterligen är systemtänkande ett relativt nytt begrepp och i sig mer okonventionellt än konventionellt. Tex kan man säga att hela behandlingen av COVID från myndigheternas sida lider av brist på systemtänkande precis som i etablerade media.

I Newsvoice har man däremot verkligen gjort sig mån om att belysa Covid hanteringen och vaccinerna från många olika perspektiv.

Dessutom anmärker man att Newsvoice publicerar kontroversiella artiklar. Sedan när skulle en fri press inte få vara kontroversiell?

Om man granskar makthavare och maktmissbruk och myndigheters jäviga uppträdanden kommer det ju naturligtvis betraktas som kontroversiellt, men det beror ju på vem betraktaren är. Jag anser det är kontroversiellt att höra Cancerfonden ljuga om att sockret inte skulle ha någon betydelse för cancerväxt. Det tycker emellertid inte socker producenter eller Cancerfonden. Vem har rätt? Jag kan hänvisa till publicerade forskningstudier som stödjer mitt påstående men det räcker inte med vetenskap och fakta utan den ska tydligen vara godkänd av myndigheter eller MPRT. Det hela är bedrövligt.

Logiken i MPRT s resonemang håller inte i någon som helst logisk granskning. Är det kontroversiellt att säga att flera forskare har varnat för att de nya COVID vaccinerna inte är säkra? Ja säkert om man just köpt in 6 miljoner vacciner men det hindrar inte att vetenskapen kan ha rätt.Vetenskap och forskning är inte längre vad det var. Allt är upp till tolkning och censurering av etablerade media och sociala medier och Fakta check säm delvis ägs av den självutnämnde helgonet Bill Gates. Inget står skrivet i sten.

Erik Forsman
Reply to  Kerstin Unger Salen
23 december 2020 kl 12:03

Kerstin, det är naturligtvis ingen som tar deras pladder på allvar. Låt oss reda ut lite här:

1.) Konventionellt tänkande vs okonventionellt tänkande.
2.) Systemtänkande? Vad är motsatsen till ett systemtänk eller ett systemtänkande?
3.) Konventionella tankesystemen.
4.) Helhets tänkande/…/hålla sig innanför ramarna av ett konventionellt helhetstänkande?

Håller sig tankar inom ett system? Om ja, hur är det då möjligt att tänka runt eller kring tankesystemet? Kan man tänka om sina tankar? Om ja, då finns det väl heller inga gränser för tänkandet kring systemet? Vidare, hur kan ett helhetstänkande hålla sig inom vissa ramar? Ramar finns för att begränsa helheten, så att ett system håller sig inom ramens gränser. I samma ögonblick tankar håller sig vissa ramar, upphör helhetstänket, om vi med helheten menar allt; då även allt också utanför ramarna? Ett helhetstänk, borde således omfatta allt, även det som finns utanför ramarna, annars måste man göra våld på ordet “allt”.

Detta är inget annat än, en högre form av nonsens. Vad de i själva verket handlar om, är att tycka rätt, inte tänka alls. Tänkaren bestämmer vad tyckarna skall tycka kring. Problemet som här uppstår för myndigheterna, är att detta axiom (tänkaren bestämmer vad tyckaren skall tycka kring) enbart förbehålls av vassa tänkare. Då myndigheterna inte befolkas med människor med dessa förmågor, faller därför hela deras auktoritet.

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
23 december 2020 kl 09:48

Märk här att brevet inte är undertecknat med en levande persons namn utan av en “Myndighet”!
En myndighet är egentligen bara ett tankefoster, som skall vara skrämmande. Med andra ord en med makt tilldelad symbol, vad nu det kan vara. Ser inte en teokrati ut på samma sätt?

Lasse Malmgren
Gäst
22 december 2020 kl 19:06

Utmärkt sätt att hantera diskriminering och åsiktscensur! Ska bli intressant att följa hur det hela utvecklar sig. Jag kan inte upphöra att förvånas över hur många, som tycker sig företräda demokrati, inte vill att andra åsikter och insikter än deras egna ska få komma till tals. Märkligt!!

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
22 december 2020 kl 10:33

Bra jobbat , ställ dem mot väggen ! Vad i alls in dar är systemtänkandet som inte följs ?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
22 december 2020 kl 10:08

Jag skrattar högt när jag läser frågan till MPRT hur de anser att Newsvoice konkret bör förändras för att smidigt kunna falla in inom ramen för konventionellt systemtänkande!