Charlotte Ingvar-Nilsson angående NewsVoice artiklar om MPRT. Uttalande i SVT, 17 februari 2021. Bild: SVT Kulturnyheterna.

Charlotte Ingvar-Nilsson angående NewsVoice artiklar om MPRT. Uttalande i SVT, 17 februari 2021. Bild: SVT Kulturnyheterna.

Bild: “Det har aldrig varit fråga om hat eller hot. Det vill jag noga understryka”. Charlotte Ingvar-Nilsson angående NewsVoice artiklar om MPRT. Uttalande i SVT, 17 februari 2021. Bild: SVT Kulturnyheterna.
https://www.svtplay.se/video/29847532/kulturnyheterna/kulturnyheterna-17-feb-18-15-3

SVT zoomar in NewsVoice för att forcerat koppla NewsVoice till hot, hat och våld.