SVT zoomar in NewsVoice för att forcerat koppla NewsVoice till hot, hat och våld.

Charlotte Ingvar-Nilsson angående NewsVoice artiklar om MPRT. Uttalande i SVT, 17 februari 2021. Bild: SVT Kulturnyheterna.

SVT zoomar in NewsVoice för att forcerat koppla NewsVoice till hot, hat och våld.

Charlotte Ingvar-Nilsson angående NewsVoice artiklar om MPRT. Uttalande i SVT, 17 februari 2021. Bild: SVT Kulturnyheterna.