Covidmobbning: Rektor Alf Solander mobbar elever som inte vill injiceras

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 oktober 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Mobila Doktorn i vaccinsamarbete med Alf Solander på Tumba Gymnasium den 26 oktober 2021. Foto: NewsVoice

COVIDKRISEN & DEBATT. Alf Solander som är rektor på Tumba gymnasium skickade i slutet av oktober ut ett mail till skolans elever som väckt starka reaktioner eftersom det pressar eleverna att covidvaccinera sig. Mailet försöker med grupptryck och utanförskap förmå elever att acceptera injektionerna. Gymnasiet medger i en rapport att det förkommer kränkande beteenden i verksamheten.

Text: Torbjörn Sassersson. Bild ovan: Mobila Doktorn i vaccinsamarbete med rektor Alf Solander på Tumba Gymnasium den 26 oktober 2021. Foto (vaccinbuss) av NewsVoice och pressfoto på Solander av Linnea Bengtsson (linneabengtsson.se) | #covidmobbning, #vaccinmobbning

Mailet förlöjligar även vissa specifika åsikter genom att resonera kring att jorden inte är platt, att mobiltelefoner inte är skadliga och att Gud inte straffar genom att orsaka sjukdom. Solander förlöjligar de som larmar för vaccinrisker och slår särskilt ner på de ledande elever som han anser lyckats påverka sina klasskamrater.

Alf Solander som skrivit boken “Konsten att leda en skola” försöker med sitt mail att utöva direkta påtryckningar på de elever som motsätter sig vaccinering genom att underförstått varna dessa för att om de inte vaccinerar sig kan det som en konsekvens förhindra att alla skolans elever missar “studentbaler och spännande aktiviteter”. De som inte vaccinerar sig kan skickas hem och skolan kan bli tvungen att tillkalla smittskyddsläkare. Han antyder även att vaccinvägrare kanske inte får komma tillbaka till skolan.

Solander avslutar sitt mail med orden att han: “ser det som min plikt att försvara vår tids vetande före allt annat”. Solander uppger sig alltså besitta kunskapen om vår tids “korrekta” vetande och att hans vetande går “före allt annat”.

Läs mer: Covidvaccinering av barn under 18 år strider mot lagen – Ansvariga kan åtalas

Tumba Gymnasium upplåter sina lokaler för vaccinering av elever, 26 okt 2021. Foto: NewsVoice
Tumba Gymnasium upplåter sina lokaler för vaccinering av elever, 26 okt 2021. Foto: NewsVoice

Mailet från rektor Alf Solander

“För 30 år sedan var många livrädda för mobiltelefonerna. De spred strålning, man fick cancer i hjärnan och annat hemskt. Folk var så rädda att de la mobilerna på balkongen när de skulle sova på nätterna och det fanns många som kunde berätta om hemska saker som drabbade dem, som faktiskt vågade använda telefonerna att exempelvis prata i.

Alf Solander. Pressfoto: Linnea Bengtsson (linneabengtsson.se)
Alf Solander. Pressfoto: Linnea Bengtsson (linneabengtsson.se)

Konspirationsteorier har funnit i alla tider. Förr kunde man till och med döda folk för att de trodde att jorden var rund, eller att de påstod att det faktiskt var bakterier som gjorde människor sjuka, och inte människors gärningar eller en hård Gud som straffade.

Nu lever vi på 2020-talet och många människor är fortfarande lika fördomsfulla och tror verkligen att jorden är platt även om de numera överför sin okunskap till påhittade myter kring exempelvis vaccin.

På Tumba gymnasium varierar vaccinationsgraden mellan 40 till 93 procent ute i klasserna, det visar vår undersökning hittills. Det finns inga tydliga skillnader emellan programmen, inom naturprogrammet eller ekonomiprogrammen har vi tex klasser med mycket hög vaccinationsgrad, och andra med direkt låg. Förklaringen till varför det skiljer inom ett program tror vi beror på hur klasskamraterna påverkar varandra. Det finns alltid ledarfigurer, en del påverkar varandra på ett positivt sätt, andra på ett sämre.

Som rektor hoppas jag att du lyssnar på ditt inre, på kunskap och vetenskap och inte på folk som tror att jorden är platt eller att mobiltelefoner är dödsfarliga.

Nu planerar vi för studentexamen, för studentbaler och spännande aktiviteter. Det förutsätter att vi har låg smittspridning på skolan. Du kan bidra till att oddsen ökar för att allt ska bli av.

Vi följer Folkhälsomyndighetens brytpunkter. Med 80 procents vaccinationsgrad i en klass minskar risken för smittspridning – klassen kan delta i aktiviteter och slippas skickas hem om någon blir smittad. Med låg vaccinationsgrad blir vi tvungna att ansöka till smittskyddsläkare om att klassen får distansundervisning oavsett om studenten står för dörren.

Nu imorgon torsdag den 21/10 har vi vaccinationsbussen här 09:30-15:30. Åk3 har alla fått VIP-tider för att säkra era möjligheter att vaccinera er. Men alla ni andra i åk2 eller åk3 kan gå dit och få er första- eller andra spruta när det passar. Bussen kommer även hit på tisdag den 26 oktober 09:30-15:30. Ni får ledigt från lektionen för att ta ert vaccin.

Det finns elever (och även föräldrar) som är arga på mig för att jag försöker påverka mina elever att vaccinera sig. Jag är rektor för en skola som värderar kunskap och vetenskap högre än rykten och konspirationsteorier. Jag tror inte att jorden är platt eller att mobiltelefoner dödar människor genom strålning i örat. Jag tycker om alla mina elever som människor, även de som tror på myter. Det handlar inte om någons människovärde, även om jag ser det som min plikt att försvara vår tids vetande före allt annat.

Bästa hälsningar Alf, rektor TG
Alf Solander, rektor
alf.solander@botkyrka.se”

Bild: Plan för hur elever ska slussas genom vaccinationsprocessen. 26 okt 2021, Tumba Gymnasium. Foto: NewsVoice
Bild: Plan för hur elever ska slussas genom vaccinationsprocessen den 26 okt 2021 i Tumba Gymnasium. Eleverna ska sitta kvar 15 minuter i händelse av tex anafylaktisk chock. Foto: NewsVoice

NewsVoice frågor till rektor Alf Solander

 1. Många har reagerat negativt på det mail du skickat ut till elever i Tumba Gymnasium där du likställer vaccintvekan med tron på att jorden är platt. Är denna formulering något du ångrar eller står fast vid?
 2. I mailet försöker du utöva påtryckningar på de elever i skolan som motsätter sig covidvaccinering genom att uppge att ett motstånd kan medföra att vissa skolaktiviteter är [därmed blir] hotade för alla. Är det förenligt med varje persons fria val gällande medicinering och kan inte denna påtryckning upplevas som försök till mobbning vilket kan leda till utanförskap?
 3. Känner du att du är fullt uppdaterad när det gäller de vaccinskador som senaste månaderna har diskuterats i internationella medier eller räcker det för dig att enbart följa Folkhälsomyndighetens råd som inte tagit hänsyn till nya rön och larmrapporter från experter?

Alf Solander har fått frågorna, men vill inte besvara dem.

Tumba Gymnasium har problem med mobbning och det psykosociala klimatet

Tumba Gymnasium skriver på sin hemsida:

“På TG ska alla känna sig trygga och rättvist behandlade av alla, elever, likväl som av personal på skolan. Hela 98 procent av eleverna upplever enligt elevenkäterna TG som en trygg skola och arbetsplats, men ibland kan det bli fel. När det händer använder vi av oss av vår plan mot kränkande behandling.”

Finspångselever kollapsade direkt efter covidvaccination – ledningen dementerar
Finspångselever kollapsade direkt efter covidvaccination – ledningen dementerar

Gymnasiet har genom dokumentet Plan mot kränkande behandling slagit fast att det psykosociala klimatet på skolan ska förbättras eftersom det inte fungerar som det borde. Dokumentet gör gällande att “all personal skall vara förtrogen med planen mot kränkande behandling” vilket inkluderar rektorn själv.

“Både elever och personal på skolan har lyft vikten av att jobba mot kränkande språkbruk. Den ömsesidiga respekten mellan personal och elever, samt elever emellan önskas förbättras.”

Dokumentet uppger att personalen “upplever ett behov av tydliggörande i skolpolicyn kring digitala kränkningar dvs genom foto, film, sociala medier eller andra digitala forum”. Här ingår rimligen det kränkande mail från rektorn som gått ut till skolans elever.

Hela 69,75% av alla i åldersgruppen 16-17 år är helt eller delvis vaccinerade men endast 12,44% i åldersgruppen 12-15 år

  90+: 91,88%
80-89: 94,58%
70-79: 94,63%
60-69: 91,91%
50-59: 88,77%
40-49: 83,74%
30-39: 76,55%
18-29: 74,35%
16-17: 69,75%
12-15: 12,44%

Tabell: Folkhälsomyndighetens statistik från den 21:a oktober 2021 över vaccinationstäckningen i Sverige per åldersgrupp. Tabellen avser personer som fått minst en injektion.

Kritiska experter runt om i världen hoppas att myndigheter och läkare ska stoppa all vidare vaccinering av samtliga åldersgrupper, men särskilt de unga som löper en förhöjd risk att drabbas av allvarliga biverkningar som tex hjärtsjukdomar, synrubbningar och en rad andra symptom som NewsVoice tidigare redovisat.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Alf Solander
Stöd NewsVoice 2024
 • FDA godkänner det mordiska vaccinet GRADSKAP mot barn … Akutmottagningar över hela Amerika fylls med patienter efter vaccination som lider av allvarlig sjukdomhttps://www.naturalnews.com/2021-10-27-fda-endorses-murderous-vaccine-atrocities-against-children.html

 • FDA godkänner det mordiska vaccinet GRADSKAP mot barn … Akutmottagningar över hela Amerika fylls med patienter efter vaccination som lider av allvarlig sjukdomhttps://www.naturalnews.com/2021-10-27-fda-endorses-murderous-vaccine-atrocities-against-children.html

 • Psykopater avstannar inte självmant… “TRANSHUMANISM, BODYHACKING, BIOHACKING OCH MER”https://silview.media/2021/08/22/the-internet-of-bodies-aka-the-borg-is-here-klaus-schwab-says-biohacking-p-5/

 • Psykopater avstannar inte självmant… “TRANSHUMANISM, BODYHACKING, BIOHACKING OCH MER”https://silview.media/2021/08/22/the-internet-of-bodies-aka-the-borg-is-here-klaus-schwab-says-biohacking-p-5/

 • Utifrån betänkandet SOU 2020:63, del 3, är all propaganda och påverkan på barn för att försöka förmå dem att vilja ta Covid-19-vaccinerna brottslig. De föräldrar som ger sitt samtycke till sådana injektioner är även de brottslingar, eftersom de medvetet möjliggör brottets genomförande. Brottslingarna återfinns i regeringen, på svenska myndigheter, på regionerna, i kommunerna samt alltså de föräldrar som tillåter Covid-19-injicering på sina barn.

  • Intressant. Men jag frågar mig var de svenska juristerna och advokaterna är som driver detta i processrätter likt Fuelmich och Company. Så vitt jag vet finns det ingen svensk advokat med i hans samling av advokater?

   • Det finns ju ett antal som har kontakt med Fuelmich.
    Är det kanske så att han har någon kontakt med svensk jurist som skulle våga driva ett mål?
    Nån som kan kolla..

    Det är ju verkligen dags att lyfta dylika från gator o torg.
    LeifB

   • Bra fråga.mkt bra. Får mig att tänka på alla de bisarra coverta sk organsationer som infiltrerat västländerna, o säkert andra delar av världen, via ‘deras’ patetiska ‘ordergivning’

   • Med tanke på hur det svenska rättsväsendet fungerar i Sverige och tex med kriminella advokater så kan vi inte förvänta oss att Fuelmich ska vara en idiot.

 • Bra artikel Newsvoice, nu vet Vi hur infiltrerat det är i skolans värld. Önskar jag hade kunnat finnas där som lärarvikarie, för de modiga ungdomarnas skull

 • Han är en skandal, och ska absolut inte kalla sig rektor, utan sekt’rektor’. Han tillhör mördarpacket, medvetet el omedvetet, men är man ‘rektor’ sysslar man inte med dylikt. Han bör alltså veta vad han gör, och därmed är han också på Listan

  • Det går tyvärr nog inte, ‘han’ är vad ‘han’ har blivit,, en del av ‘dem’. ‘de’ har fått välja sin mordinriknting under säg 300år. ‘de’ har de flesta i sin ficka, dvs som sitter utvalda i västsamhällenas ‘toppar’. Läste precis att ‘jacinda arden’, NZ ‘pm’, håller på slå in bland de sista av spikar i träet, dvs ‘hon’ bekräftar Konspirationsforskarna att ickeförgiftade ska hållas borta fr injicerade så att de injicerade ska ‘skyddas o få må fortsatt bra’..haha det är bara så psykopatisk ‘logik’ ‘fungerar’

 • Konspirationsteorier är i sig inget stort problem men om det finns en konspiration så har vi ett enormt problem

 • Då borde man installera en åskledare på alla elever också eftersom chansen att dö av ett blixtnedslag är större än att dö av corona i den åldersgruppen.

 • Utifrån betänkandet SOU 2020:63, del 3, är all propaganda och påverkan på barn för att försöka förmå dem att vilja ta Covid-19-vaccinerna brottslig. De föräldrar som ger sitt samtycke till sådana injektioner är även de brottslingar, eftersom de medvetet möjliggör brottets genomförande. Brottslingarna återfinns i regeringen, på svenska myndigheter, på regionerna, i kommunerna samt alltså de föräldrar som tillåter Covid-19-injicering på sina barn.

  • Intressant. Men jag frågar mig var de svenska juristerna och advokaterna är som driver detta i processrätter likt Fuelmich och Company. Så vitt jag vet finns det ingen svensk advokat med i hans samling av advokater?

   • Det finns ju ett antal som har kontakt med Fuelmich.
    Är det kanske så att han har någon kontakt med svensk jurist som skulle våga driva ett mål?
    Nån som kan kolla..

    Det är ju verkligen dags att lyfta dylika från gator o torg.
    LeifB

   • Bra fråga.mkt bra. Får mig att tänka på alla de bisarra coverta sk organsationer som infiltrerat västländerna, o säkert andra delar av världen, via ‘deras’ patetiska ‘ordergivning’

   • Med tanke på hur det svenska rättsväsendet fungerar i Sverige och tex med kriminella advokater så kan vi inte förvänta oss att Fuelmich ska vara en idiot.

 • Bra artikel Newsvoice, nu vet Vi hur infiltrerat det är i skolans värld. Önskar jag hade kunnat finnas där som lärarvikarie, för de modiga ungdomarnas skull

 • Han är en skandal, och ska absolut inte kalla sig rektor, utan sekt’rektor’. Han tillhör mördarpacket, medvetet el omedvetet, men är man ‘rektor’ sysslar man inte med dylikt. Han bör alltså veta vad han gör, och därmed är han också på Listan

  • Det går tyvärr nog inte, ‘han’ är vad ‘han’ har blivit,, en del av ‘dem’. ‘de’ har fått välja sin mordinriknting under säg 300år. ‘de’ har de flesta i sin ficka, dvs som sitter utvalda i västsamhällenas ‘toppar’. Läste precis att ‘jacinda arden’, NZ ‘pm’, håller på slå in bland de sista av spikar i träet, dvs ‘hon’ bekräftar Konspirationsforskarna att ickeförgiftade ska hållas borta fr injicerade så att de injicerade ska ‘skyddas o få må fortsatt bra’..haha det är bara så psykopatisk ‘logik’ ‘fungerar’

 • Konspirationsteorier är i sig inget stort problem men om det finns en konspiration så har vi ett enormt problem

 • Då borde man installera en åskledare på alla elever också eftersom chansen att dö av ett blixtnedslag är större än att dö av corona i den åldersgruppen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *