Maxine Waters – Foto: Waters.house.gov. Licens: Public Domain, Wikimedia Commons

Maxine Waters är en amerikansk demokratisk politiker. Hon är ledamot av USA:s representanthus sedan 1991. Foto: Waters.house.gov. Licens: Public Domain, Wikimedia Commons

Ulla Gabay - Pressfoto
Migranter går mot Mexiko och USA i oktober 2018. Foto: CNN.com