godhet

Godhetens problematik

utkastProblemet är inte alla goda människor som vill väl och som erkänner mångfalden och både respekterar och tolererar olikheten. Problemet är alla dessa goda människor