27 Jul, 2016

Vatikanens makt i världen – Del 4

Allt som pågår idag i Världen är inte så mycket annorlunda … [Read more...]

Vatikanens makt i världen – Del 3

I de två första delar i denna artikelserie (Del 1 Del 2) … [Read more...]

Vatikanens makt i världen – Del 2

Genom en förfalskning av ett dokument har påve Stefan II … [Read more...]

Vatikanens makt i världen – Del 1

De första kristna grupperna praktiserade kärlek i livet och … [Read more...]

Vatikanen manar till upprättandet av en ”central världsbank”

I ett dokument från den 24 oktober, manar Vatikanen till … [Read more...]