31 Aug, 2015

Vatikanens makt i världen – Del 4

Vatikanen

Allt som pågår idag i Världen är inte så mycket annorlunda än det som har pågått i alla tider i olika maktcentra som Babylon, Sumer, Egypten, Grekland, Rom och Rom – Vatikanen – engelska kungahuset. Text: Ivan Björn Det enda som har förändrats är vårt medvetande om vad som egentligen pågår. Idag är det lättare att tänka annorlunda och därmed lättare att förstå vad som egentligen pågår. För … [Read more...]

Vatikanens makt i världen – Del 3

Vatikanen

I de två första delar i denna artikelserie (Del 1 Del 2) försöker jag att läsaren ska förstå att Kyrkan som institution har inte uppkommit som något som är byggd på kärlek, men redan från början då institutionen bildades handlade det om makt och pengar. För att detta inte skulle vara alldeles för uppenbart, klädde sig kyrkan i två roller. Den ena utåtriktade delen är human i tankar kring Jesu … [Read more...]

Vatikanens makt i världen – Del 2

Vatikanen

Genom en förfalskning av ett dokument har påve Stefan II (752-757) uppmuntrad erövringen av Italien av Pepin som accepterade de besegrade landområdena som påvlig egendom. Hela vår Västvärld är grundad på kontrakt. Detta härstammar från Vatikanen och gäller fortfarande idag. Text: Ivan Björn | Foto: Photogallery.va År 1213 har påven Innocentius III skrivit ett avtal med den engelska kronan. I … [Read more...]

Vatikanens makt i världen – Del 1

Vatikanen

De första kristna grupperna praktiserade kärlek i livet och det till sådan grad att de lät sig förföljas och dödas för sin övertygelse enligt historien. Sunt förnuft säger att den människa som inte är rädd för att förlora sitt liv går inte att ha makt över. Makten förlorar sin kraft när det inte finns någon att bestämma över. Det är viktigt att förstå om man ska förstå Vatikanens makt … [Read more...]

Vatikanen manar till upprättandet av en ”central världsbank”

Papal Altar - Vatican II

I ett dokument från den 24 oktober, manar Vatikanen till upprättandet av en "global offentlig myndighet" och en ”central världsbank" som ska styra över finansiella institutioner som har blivit förlegade och som ofta agerar ineffektivt i hanteringen av kriser. Text och bearbetning: Peter Pettersson | Bildkälla Detta dokument från Vatikanens departement för rättvisa och fred, torde vara som … [Read more...]