”Vårdhygien och 5G blir avgörande för äldreomsorgen”, 2020

Bengt Simonsson, civilingenjör, Teknikmarknad Campus på KTH har skrivit en artikel i branschtidningen Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldre-och Demensvård. Titeln lyder: ”Vårdhygien och 5G blir avgörande för äldreomsorgen”.

Virusskydd i tunnelbanan i Dubai. Foto: Nick Fewings. Licens: Unsplash.com