Hem VETENSKAP

VETENSKAP

MER ATT LÄSA

Läkare: Vetenskap och Folkbildning “sänkte” Vidarkliniken

Jag påstod tidigt att föreningen Vetenskap och Folkbildning genom påtryckningar bar ett stort ansvar för nedläggningen av Vidarkliniken.

TV Helse: Forskare har lyckats printa det första 3D-hjärtat

Forskare på Tel Avivs Universitet (TAU) har framgångsrikt printat världens första 3D-hjärta med blodkärl, ventriklar och kamrar.

Professor emeritus: Uppföljning kring misstänkt oredlighet i forskningen på KI

I juli 2018 inkom till KI tre anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning gällande ett flertal artiklar med prorektor Karin Dahlman-Wright som huvudansvarig författare....

Dr Bruce Lipton: Epigenetik har kört om mainstream-vetenskapen

VETENSKAP. Forskaren dr Bruce Lipton har blivit en känd förespråkare för behovet av att bygga broar mellan olika discipliner som medicin, kunskapen om kroppens...

En levande och en död stormästare spelar schack

VETENSKAP. Göran Johannesson beskriver att det sedan 1880-talet utförts många vederhäftiga undersökningar under relativt kontrollerade betingelser av de intressanta och till synes genuina mentala och...

Dr i psykologi efterlyser fusion av experimentell och psykometrisk forskning

Psykologistudenter och andra intresserade kan ibland få intrycket att den forskning som presenteras på grundkurser i ämnet tycks komma från två disparata forskningsfält: dels...

KI: Nya insikter om hur gener aktiveras

KAROLINSKA. I en studie i Nature presenterar forskare vid Karolinska Institutet en ny metod för att analysera hur instruktioner i arvsmassan styr hur våra gener aktiveras...

Vetenskapskollen och Emma Frans förvillar om mobilstrålning

Vetenskapskollen förvillar när Emma Frans sätter sig över vetenskapen med sitt påstående om att mobilanvändning inte ökar risken för cancer.

Peter Gøtzsche kastas ut från Cochrane-samarbete

Chefen för det Nordic Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har blivit utesluten som medlem från det internationella Cochrane-samarbetet. Gøtzsche anser att det internationella Cochrane är...

Uppkomsten av psykisk ohälsa – En fenomenologisk och tvärvetenskaplig modell

Forskaren Ingela Bel Habib analyserar uppkomsten av psykisk ohälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hon utgår från informationsteori, fenomenologi, kommunikationsteori och kognitiv psykologi.

NEWS IN ENGLISH

John Perkins’ Special Report on the current US threat against Iran

John Perkins, author of "Confessions of an Economic Hitman" question if Iran planted bombs on the sides of two...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN