DN desparat reklam 25 dec2018

Förstärkt verklighet. Foto: Mali Maeder. Free for commercial use. No attribution required. Pexels.com
Daniele Ganser Pressfoto: Jens Lehrich (video capture)