SLL-kryptering (https) skyddar dina internetbesök – Bild: Wikimedia Commons

SLL-kryptering (https) skyddar dina internetbesök – Bild: Wikimedia Commons